Certificari

screen_mentenanta

Atestate și certificari

“Electrica Serv”- S.A. își desfășoară activitatea în condițiile respectării legislației, standardelor și reglementărilor ce vizează asigurarea securității Sistemului Energetic National, fiind atestată pentru executarea de servicii energetice de către ANRE. Confirmarea calității serviciilor și produselor „Electrica Serv” – S. A. este dată de certificarea SRAC și IQNet a Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – SSO conform standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001/2005 și SR OHSAS 18001/2008. Continua îmbunătățire a Sistemului de Management integrat Calitate – Mediu a fost definită ca obiectiv strategic pentru filiala, preocuparea organizației pentru limitarea impactului negativ al aspectelor de mediu manifestându-se în toate activitățile sale.

Sari la bara de unelte