Consultanță și proiectare

screen_bicaz

image24

Consultanță și proiectare

Prestam o gama larga de servicii de proiectare si consultanta pentru a aduce energia de care este nevoie exact acolo unde ea e necesara si pentru a asigura eficienta energetica a clientilor nostri.

 • Studii de soluție pentru alimentarea cu energie electrică, precum și pentru montarea rețelelor de fibră optică și CATV pe stâlpii de distribuție a energiei electrice;
 • Obținere avize energetice (amplasament, tehnic de racordare);
 • Consultanță pentru punerea în funcțiune și recepția lucrărilor;
 • Optimizarea instalațiilor de utilizare a energiei electrice;
 • Optimizări de circuite;
 • Reducerea pierderilor de energie;
 • Compensări de energie reactivă;
 • Calcul de putere minimă tehnologică;
 • Redimensionarea instalațiilor;
 • Utilizarea de echipamente performante;
 • Soluții de teleurmărire a parametrilor electrici, telecomandă a echipamentelor și telegestiune a energiei electrice consumate;
 • Documentații tehnico-economice pentru lucrări de investitii, reparații, modernizări:

 • studii de prefezabilitate;
 • proiect tehnic;
 • caiet de sarcini;
 • detalii de executie;
 • proiect de – autorizație de construire;
 • proiect de desființare;
 • documentații de licitație;
 • verificări proiecte construcții prin verificator atestat MLPTL;

 • Servicii de proiectare pentru:

 • rețele aeriene de energie electrică cu tensiuni nominale între 0,4 Kv și 400 kV;
 • rețele subterane de energie electrică cu tensiuni nominale între 0,4 Kv și 110 kV;
 • posturi de transformare medie tensiune/joasă tensiune (MT/JT) aeriene, supraterane, subterane și puncte de alimentare;
 • stații de transformare 110 kV/MT și stații de conexiuni;
 • construcții tehnologice energetice;
 • construcții civile și instalații;
 • pentru montarea retelelor de fibră optică și CATV pe stâlpii de distribuție a energiei electrice;
 • iluminat public și ornamental;

 • Lucrări de topometrie, digitizări hărti, geodezie și cadastru cu atestare ONCGC.
Sari la bara de unelte