Cariere

A N U N Ţ

Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs extern, pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de consultant management cu contract de muncă pe durată determinată (tip proiect) în cadrul Directiei Managementul Proprietatilor si Dezvoltare Produse – S. FISE Electrica Serv SA ;

Condiţiile de participare la concurs:

Absolvent de studii superioare in domeniul Inginerie, cu diploma de licenta ( alte cursuri, de specializare profesionala reprezinta avantaj) ;

Minim 5 ( cinci ) ani de experienta relevanta si minim 3 ( trei ) ani experienta practica dovedita in gestionarea a cel putin 3 ( trei ) proiecte de eficienta energetica, sisteme de producere energie distribuita, stocare si managementul energiei ( in fazele de dezvoltare / implementare / post – implementare), cu valoare cumulata de cel putin 1 milion de lei;

Profilul candidatului:

Buna cunoastere a aspectelor tehnice si comerciale, specifice solutiilor de eficienta energetica, producere, stocare locala de energie, ( inclusiv sisteme moderne de automatizari) managementul energiei, alte solutii specifice ;

Buna cunoastere a reglementarilor in vigoare aplicabile specifice, inclusiv a cerintelor cu privire la autorizarile necesare implementarii proiectelor de eficienta energetica, generare locala, stocare si managementul energiei ;

Bune cunostinte si experienta practica in domeniul realizarii de audituri energetice ;

Cunoasterea sistemelor de masura, transmitere date, monitorizare/supraveghere la distanta, specifice solutiilor energetice din aria de responsabilitate ;

Cunostinte solide si experienta practica dovedita in managementul proiectelor ;

Experienta in utilizarea instrumentelor software specifice de evaluare si proiectare ;

MS Office avansat ;

Bune cunostinte de limba engleza;

Cunoasterea pietei de energie din Romania ;

Instruiri specifice, autorizari specifice ;

Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;

Capacitate sporita de analiza si sinteza ;

Abilitati de organizare si planificare ;

Abilitatea de a lucra in echipa ;

Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat;

Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;

Pastrarea unui grad ridicat de confidentialitate ;

Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;

Inalte standarde etice ;

Responsabilitatile postului:

Responsabil de dezvoltarea si managementul de produse si servicii in aria solutiilor de: eficienta energetica (iluminat, alte solutii), producere energie distribuita (solutii fotovoltatice, cogenerare, incalzire), stocarea si managementul energiei, statii incarcare vehicule electrice, alte solutii clienti (solutii back-up, solutii monitorizare consumuri, etc.)

Responsabil de managementulul de produs pentru serviciile/produsele din aria solutiilor energetice B2B&B2M.

Responsabil de realizarea analizelor de prefezabilitate, agrearea soluției tehnice si a termenilor comerciali (proiectare si specificații tehnice), coordonarea implementarii si punerea in funcțiune a soluțiilor specifice (inclusiv urmărire/coordonare subcontractanți după caz);

Coordonează implementarea proiectelor pilot si coordoneaza procedurarea si implementarea proceselor specifice necesare pentru scale-up;

Responsabil cu managementul partenerilor externi implicati in procesele de dezvoltare si management de produse/solutii clienti (din aria de responsabilitate).

Candidaţii vor depune următoarele documente:

– cerere de inscriere la concurs;
– acte care sa ateste studiile efectuate;
– curriculum vitae actualizat;
– copie CI;
– acte doveditoare cu privire la competentele profesionale mentionate mai sus;
– documente vechime (Carnet Munca + Adeverinte);
– cazier judiciar;
– adeverinta medic de familie (apt de munca).

In vederea verificarii aptitudinilor si a competentelor profesionale la candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea celor 3 (trei ) posturi de consultant management in cadrul Directiei Managementul Proprietatilor si Dezvoltare Produse, candidatii vor sustine un interviu.
Dosarele de înscriere vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Biroul Administrare Personal sau pe adresa de e-mail: cristian.andruhovici@electricaserv.ro, până la data de 15.09.2018.

22.08.2018


Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs  extern, în data de 21.08.2018,  ora 10,00, pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de consultant management  cu contract de muncă pe durată determinată (tip proiect)  în cadrul Directiei Managementul Proprietatilor si Dezvoltare Produse – S. FISE Electrica Serv SA ;

 

Condiţiile de participare la concurs:

Absolvent de studii superioare in domeniul Inginerie, cu diploma de licenta ( alte cursuri, de specializare profesionala reprezinta avantaj) ;

Minim 5 ( cinci ) ani de experienta relevanta si minim 3 ( trei ) ani experienta practica dovedita in gestionarea a cel putin 3 ( trei ) proiecte de eficienta energetica, sisteme de producere energie distribuita, stocare si managementul energiei ( in fazele de dezvoltare / implementare / post – implementare), cu valoare cumulata de cel putin 1 milion de lei;

 

Profilul candidatului:

Buna cunoastere a aspectelor tehnice si comerciale, specifice solutiilor de eficienta energetica, producere, stocare locala de energie, ( inclusiv sisteme moderne de automatizari) managementul energiei, alte solutii specifice ;

Buna cunoastere a reglementarilor in vigoare aplicabile specifice, inclusiv a cerintelor cu privire la autorizarile necesare implementarii proiectelor de eficienta energetica, generare locala, stocare si managementul energiei ;

Bune cunostinte si experienta practica in domeniul realizarii de audituri energetice ;

Cunoasterea sistemelor de masura, transmitere date, monitorizare/supraveghere la distanta, specifice solutiilor energetice din aria de responsabilitate ;

Cunostinte solide si experienta practica dovedita in managementul proiectelor ;

Experienta in utilizarea instrumentelor software specifice de evaluare si proiectare ;

MS Office avansat ;

Bune cunostinte de limba engleza;

Cunoasterea pietei de energie din Romania ;

Instruiri specifice, autorizari specifice ;

Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;

Capacitate sporita de analiza si sinteza ;

Abilitati de organizare si planificare ;

Abilitatea de a lucra in echipa ;

Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat;

Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;

Pastrarea unui grad ridicat de confidentialitate ;

Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;

Inalte standarde etice ;

 

Responsabilitatile postului:

Responsabil de dezvoltarea si managementul de produse si servicii in aria solutiilor de: eficienta energetica (iluminat, alte solutii), producere energie distribuita (solutii fotovoltatice, cogenerare, incalzire), stocarea si managementul energiei, statii incarcare vehicule electrice, alte solutii clienti (solutii back-up, solutii monitorizare consumuri, etc.)

Responsabil de managementulul de produs pentru serviciile/produsele din aria solutiilor energetice B2B&B2M.

Responsabil de realizarea analizelor de prefezabilitate, agrearea soluției tehnice si a termenilor comerciali (proiectare si specificații tehnice), coordonarea implementarii si punerea in funcțiune a soluțiilor specifice (inclusiv urmărire/coordonare subcontractanți după caz);

Coordonează implementarea proiectelor pilot si coordoneaza procedurarea si implementarea proceselor specifice necesare pentru scale-up;

Responsabil cu managementul partenerilor externi implicati in procesele de dezvoltare si management de produse/solutii clienti (din aria de responsabilitate).

Candidaţii vor depune următoarele documente:

cerere de inscriere la concurs;

acte care sa ateste studiile efectuate;

curriculum vitae actualizat;

copie CI;

acte doveditoare cu privire la competentele profesionale mentionate mai sus;

documente vechime (Carnet Munca + Adeverinte);

cazier judiciar;

adeverinta medic de familie (apt de munca).

 

In vederea verificarii aptitudinilor si a competentelor profesionale la candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea celor 3 (trei ) posturi de consultant management in cadrul Directiei Managementul Proprietatilor si Dezvoltare Produse, candidatii vor sustine un interviu.

Dosarele de înscriere vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Biroul Administrare Personal sau pe adresa de e-mail: cristian.andruhovici@electricaserv.ro, până la data de 17.08.2018, ora 14.00.

02.08.2018

Sari la bara de unelte