Cariere


Posturi disponibile: DIRECTOR GENERALDIRECTOR ECONOMICDIRECTOR GENERAL ADJUNCTDIRECTOR DIVIZIE MANAGEMENT PROPRIETĂȚI ȘI DEZVOLTARE PRODUSEDIRECTOR TEHNIC


FORMULAR F1 FISE * | FORMULAR F2 FISE * | FORMULAR F3 FISE * | FORMULAR F4 FISE * | FORMULAR F5 FISE *

(* formulare editabile)

 


ANUNŢ DE RECRUTARE pentru poziţia de

DIRECTOR GENERAL

al FISE Electrica Serv SA

Filiala de Întreținere și Servicii Energetice (FISE) Electrica Serv SA derulează cu sprijinul Pluri Consultants România, un important proces de recrutare și selecție a candidaților pentru ocuparea pentru  postului de Director General din structura sa.

FISE Electrica Serv S.A.  este unul dintre cei mai performanți prestatori de servicii energetice din România, propunându-și sa-si consolideze aceasta pozitie pe piata interna si totodata să-si dezvolte  portofoliul de activitati pe piata externa din domeniu.

Principalul obiect de activitate al FISE Electrica Serv S.A. este asigurarea activităților suport pentru operatorii de distribuție din Grupul Electrica, E-oN, CEZ, Enel, pentru alti jucatori din piața de profil din România – producători de energie  electrică (Hidroelectrica, Complexurile  Energetice Oltenia si Hunedoara), operatorul național de transport Transelectrica, cât și pentru alți operatori economici din diverse domenii de activitate (infrastructura rutieră și feroviară, producție și transport de produse petroliere, gaz), autorități publice și diversi operatori economici.

Astfel, FISE Electrica Serv S.A. asigură, prin resurse proprii sau prin diverse parteneriate cu colaboratori de specialitate, servicii de cosultanță și proiectare, mentenanță preventivă și corectivă, încercări și verificări, modernizări, reabilitări, suport în asigurare cu mijloace auto și utilaje, materiale de bază și echipamente de specialitate pentru rețele electrice de utilizare, distribuție și transport în sectorul energetic, de la 0.4 kV la 400 kV.

Misiunea FISE  Electrica Serv S.A. este aceea de a presta servicii de înaltă calitate, care să răspundă cerințelor tuturor categoriilor de clienți, în vederea menținerii și dezvoltării proceselor proprii ale acestora.

Obiectivele FISE Electrica Serv S.A. se incadrează în Planul strategic al Grupului Electrica si urmăresc în principal:
·         Îmbunătățirea performanței financiare pentru toate procesele derulate;
·         Îmbunătățirea performanței operaționale;
·         Creșterea calității serviciilor oferite;
·         Creșterea productivității.
În acest sens, procesele derulate în societate au la bază analiza mediului macro-economic, pentru a determina factorii interni și externi de impact pentru tendințele viitoare pe piața serviciilor de profil. În baza acestei analize sunt stabilite direcțiile de acțiune privind menținerea activităților de bază și eventualele oportunități de extindere a portofoliului de afaceri.

Din punct de vedere structural, FISE Electrica Serv S.A. este organizată, astfel încât să acopere întregul volum de lucrări descrise mai sus, în arealul de activitate al operatorilor de distribuție din componența Grupului Electrica. În prezent, Societatea este reprezentată în teritoriu de 3(trei) Sucursale de Întreţinere şi Servicii Energetice (SISE), entităţi regionale fără personalitate juridică, care derulează activități în zona de nord-vest (SISE Electrica Transilvania Nord, cu sediul în Cluj),  zona centrală (SISE Electrica Transilvania Sud – cu sediul în Brașov) și zona de sud-est (SISE Electrica Muntenia Nord, cu sediul în Ploiești). Pe masura dezvoltării portofoliului de afaceri și în alte zone, structura organizatorică se va completa în mod corespunzător, în vederea asigurării unei flexibilități operaționale în relațiile cu noii clienți.

 1. Cerințe și criterii de selecție

Pentru a fi eligibili pentru acest post, candidații interesați trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

 • Studii superioare absolvite în domeniile economic, tehnic sau juridic;
 • Constituie avantaj absolvirea altor programe de studii superioare sau a studiilor de MBA / Masterat / Doctorat în domenii relevante pentru activitatea companiei);
 • Cunostinte de limba engleza;
 • Experiență profesională totală de cel puțin 10 ani;
 • Minim 5 ani de experiență relevanta anterioară in functii de conducere si/sau administrare in cadrul unei companii de talie similară cu FISE Electrica Serv;
 • Constituie avantaj experiența anterioară în societati cu domeniul de activitate similar;
 • Constituie avantaj experiența în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere relevante;
 • Competențe de management strategic, de management general, de managementul performanței organizaționale, de management al proiectelor, de raportare cantitativă și calitativă asupra rezultatelor companiei ;
 • Foarte bun cunoscător al pieței de servicii energetice
 • Foarte bun cunoscător al legislației naționale și europene specifice;
 • Personalitate puternică, capabil să reprezinte compania în relația cu instituții și autorități, cu reale abilități de negociere;
 • Dinamic, cu capacitatea de a conduce oamenii și de a constitui un exemplu prin propria implicare, atitudine pozitivă și pro-activă
 • Bune competente de utilizare a pachetului MS Office;
 • Abilități de comunicare interpersonală și instituțională și de relaționare eficace și eficientă
 • Înalte standarde de etică si integritate
 • Să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență)
 • Să aibă o bună reputație personală și profesională

Pe lângă aceste criterii, pe parcursul procesului de selecție vor fi evaluate și alte competențe ce fac parte din următoarele grupe de competențe:

 • competențe conceptuale;
 • competențe manageriale;
 • competențe de guvernanță corporativă;
 • competențe personale și sociale;
 1. Etapele procesului de recrutare si selecție

Candidatii interesați de ocuparea postului de Director General al FISE Electrica Serv  S.A.vor fi selectați la capătul unui proces care are următoarele etape:

 • Depunerea și evaluarea eligibilității candidaturilor;
 • Selecția inițială – analiza dosarului de candidatură, interviu online sau telefonic, verificare referințe, administrarea unor probe (chestionare) de evaluare;
 • Selecția finală – interviu panel în prezența comisiei de selecție și evaluarea planului de management elaborat și depus anterior interviului de selecție finală;
 • Nominalizarea și mandatarea – comunicarea rezultatelor finale, nominalizarea candidaților selectați, încheierea contractelor de mandat

Fiecare dintre aceste etape este eliminatorie.

 1. Depunerea candidaturilor

Candidații care doresc să aplice pentru postul de Director General sunt rugați să trimită,  până la data de 7 martie 2019,  pe adresa office@pluri.ro  un mesaj cu titlul ”Candidatură FISE_DG_Nume și prenume candidat” (exemplu: ”Candidatură FISE_DG_Ioana Popescu”) la care să atașeze un dosar electronic de candidatură care va cuprinde:

 • un CV relevant și actualizat, dacă se poate utilizând formatul Europass compact;
 • copii scanate ale actelor de studii (diplome și/sau certificate) precum și ale actelor de identitate, în cazul în care numele candidatului s-a schimbat prin căsătorie pe perioada studiilor;
 • formulare:
  • F1 – cererea de participare la procesul de selecție
  • F2 – declarație de conformitate
  • F3 – acordul de obținere, prelucrare și verificare a datelor cu caracter personal
  • F4 – declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese
  • F5 – declarația de interese
 • planul de management – la aceste documente, candidații nominalizați pe lista scurtă vor adăuga un plan de management elaborat și depus anterior etapei de selecție finală, urmând indicațiile comunicate candidaților prin e-mail de reprezentanții Pluri Consultants România.
 • Cazier fiscal si judiciar – aceste documente vor fi solicitate ulterior doar candidaților de pe lista lungă

Toate candidaturile vor fi tratate cu absolută confidențialitate.


ANUNŢ DE RECRUTARE pentru poziţia de

DIRECTOR ECONOMIC

al FISE Electrica Serv SA

Filiala de Întreținere și Servicii Energetice (FISE) Electrica Serv SA derulează cu sprijinul Pluri Consultants România, un important proces de recrutare și selecție a candidaților pentru ocuparea pentru  postului de Director Economic din structura sa.

FISE Electrica Serv S.A.  este unul dintre cei mai performanți prestatori de servicii energetice din România, propunându-și sa-si consolideze aceasta pozitie pe piata interna si totodata să-si dezvolte  portofoliul de activitati pe piata externa din domeniu.

Principalul obiect de activitate al FISE Electrica Serv S.A. este asigurarea activităților suport pentru operatorii de distribuție din Grupul Electrica, E-oN, CEZ, Enel, pentru alti jucatori din piața de profil din România – producători de energie  electrică (Hidroelectrica, Complexurile  Energetice Oltenia si Hunedoara), operatorul național de transport Transelectrica, cât și pentru alți operatori economici din diverse domenii de activitate (infrastructura rutieră și feroviară, producție și transport de produse petroliere, gaz), autorități publice și diversi operatori economici.

Astfel, FISE Electrica Serv S.A. asigură, prin resurse proprii sau prin diverse parteneriate cu colaboratori de specialitate, servicii de cosultanță și proiectare, mentenanță preventivă și corectivă, încercări și verificări, modernizări, reabilitări, suport în asigurare cu mijloace auto și utilaje, materiale de bază și echipamente de specialitate pentru rețele electrice de utilizare, distribuție și transport în sectorul energetic, de la 0.4 kV la 400 kV.

Misiunea FISE  Electrica Serv S.A. este aceea de a presta servicii de înaltă calitate, care să răspundă cerințelor tuturor categoriilor de clienți, în vederea menținerii și dezvoltării proceselor proprii ale acestora.

Obiectivele FISE Electrica Serv S.A. se incadrează în Planul strategic al Grupului Electrica si urmăresc în principal:
·         Îmbunătățirea performanței financiare pentru toate procesele derulate;
·         Îmbunătățirea performanței operaționale;
·         Creșterea calității serviciilor oferite;
·         Creșterea productivității.
În acest sens, procesele derulate în societate au la bază analiza mediului macro-economic, pentru a determina factorii interni și externi de impact pentru tendințele viitoare pe piața serviciilor de profil. În baza acestei analize sunt stabilite direcțiile de acțiune privind menținerea activităților de bază și eventualele oportunități de extindere a portofoliului de afaceri.

Din punct de vedere structural, FISE Electrica Serv S.A. este organizată, astfel încât să acopere întregul volum de lucrări descrise mai sus, în arealul de activitate al operatorilor de distribuție din componența Grupului Electrica. În prezent, Societatea este reprezentată în teritoriu de 3(trei) Sucursale de Întreţinere şi Servicii Energetice (SISE), entităţi regionale fără personalitate juridică, care derulează activități în zona de nord-vest (SISE Electrica Transilvania Nord, cu sediul în Cluj),  zona centrală (SISE Electrica Transilvania Sud – cu sediul în Brașov) și zona de sud-est (SISE Electrica Muntenia Nord, cu sediul în Ploiești). Pe masura dezvoltării portofoliului de afaceri și în alte zone, structura organizatorică se va completa în mod corespunzător, în vederea asigurării unei flexibilități operaționale în relațiile cu noii clienți.

 1. Cerințe și criterii de selecție

Pentru a fi eligibili pentru acest post, candidații interesați trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

 • Studii superioare absolvite în domeniul economic;
 • Constituie avantaj absolvirea altor programe de studii superioare sau a studiilor de MBA / Masterat / Doctorat în domenii relevante pentru activitatea economică a companiei);
 • Cunostinte de limba engleza;
 • Experiență profesională totală de cel puțin 10 ani;
 • Minim 5 ani de experiență anterioară in functii de conducere în domeniul economic in companii relevante ;
 • Constituie avantaj experiența anterioară în societati cu domeniul de activitate similar;
 • Constituie avantaj experiența anterioara în domeniul energetic;
 • Constituie avantaj cunoștințele demonstrate și experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere relevante;
 • Competențe de management strategic, de management financiar, de management al performanței organizaționale, de raportare cantitativă și calitativă asupra rezultatelor companiei;
 • Cunoscător al legislației nationale și europene din domeniile financiar, contabil, economic, comercial, fiscal;
 • Experienta de utilizare si/sau implementare a programelor ERP;
 • Cunostinte si experienta in raportarea in standardele IFRS;
 • Constituie avantaj experienta anterioara de lucru in SAP;
 • Abilități de comunicare interpersonală și instituțională și de relaționare eficace și eficientă
 • Personalitate puternică, capabil să reprezinte compania în relația cu instituții și autorități;
 • Dinamic, cu capacitatea de a conduce oamenii și de a constitui un exemplu prin propria implicare, atitudine pozitivă și pro-activă
 • Înalte standarde de etică si integritate
 • Să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență)
 • Să aibă o bună reputație personală și profesională

Pe lângă aceste criterii, pe parcursul procesului de selecție vor fi evaluate și alte competențe ce fac parte din următoarele grupe de competențe:

 • competențe conceptuale;
 • competențe manageriale;
 • competențe de guvernanță corporativă;
 • competențe personale și sociale;
 1. Etapele procesului de recrutare si selecție

Candidatii interesați de ocuparea postului de Director Economic al FISE Electrica Serv  S.A.vor fi selectați la capătul unui proces care are următoarele etape:

 • Depunerea și evaluarea eligibilității candidaturilor;
 • Selecția inițială – analiza dosarului de candidatură, interviu online sau telefonic, verificare referințe, administrarea unor probe (chestionare) de evaluare;
 • Selecția finală – interviu panel în prezența comisiei de selecție și evaluarea planului de management elaborat și depus anterior interviului de selecție finală;
 • Nominalizarea și mandatarea – comunicarea rezultatelor finale, nominalizarea candidaților selectați, încheierea contractelor de mandat

Fiecare dintre aceste etape este eliminatorie.

 1. Depunerea candidaturilor

Candidații care doresc să aplice pentru postul de Director Economic sunt rugați să trimită,  până la data de 7 martie 2019,  pe adresa office@pluri.ro  un mesaj cu titlul ”Candidatură FISE_DE_Nume și prenume candidat” (exemplu: ”Candidatură FISE_DE_Ioana Popescu”) la care să atașeze un dosar electronic de candidatură care va cuprinde:

 • un CV relevant și actualizat, dacă se poate utilizând formatul Europass compact;
 • copii scanate ale actelor de studii (diplome și/sau certificate) precum și ale actelor de identitate, în cazul în care numele candidatului s-a schimbat prin căsătorie pe perioada studiilor;
 • formulare:
  • F1 – cererea de participare la procesul de selecție
  • F2 – declarație de conformitate
  • F3 – acordul de obținere, prelucrare și verificare a datelor cu caracter personal
  • F4 – declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese
  • F5 – declarația de interese
 • Candidatilor inscrisi pe lista lunga li se vor solicita cazierul fiscal si judiciar;
 • planul de management – la aceste documente, candidații nominalizați pe lista scurtă vor adăuga un plan de management elaborat și depus anterior etapei de selecție finală, urmând indicațiile comunicate candidaților prin e-mail de reprezentanții Pluri Consultants România.
 • Cazier fiscal si judiciar – aceste documente vor fi solicitate ulterior doar candidatilor de pe lista lunga

Toate candidaturile vor fi tratate cu absolută confidențialitate.


ANUNŢ DE RECRUTARE pentru poziţia de

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

al FISE Electrica Serv SA

Filiala de Întreținere și Servicii Energetice (FISE) Electrica Serv SA derulează cu sprijinul Pluri Consultants România, un important proces de recrutare și selecție a candidaților pentru ocuparea pentru  postului de Director General Adjunct din structura sa.

FISE Electrica Serv S.A.  este unul dintre cei mai performanți prestatori de servicii energetice din România, propunându-și sa-si consolideze aceasta pozitie pe piata interna si totodata să-si dezvolte  portofoliul de activitati pe piata externa din domeniu.

Principalul obiect de activitate al FISE Electrica Serv S.A. este asigurarea activităților suport pentru operatorii de distribuție din Grupul Electrica, E-oN, CEZ, Enel, pentru alti jucatori din piața de profil din România – producători de energie  electrică (Hidroelectrica, Complexurile  Energetice Oltenia si Hunedoara), operatorul național de transport Transelectrica, cât și pentru alți operatori economici din diverse domenii de activitate (infrastructura rutieră și feroviară, producție și transport de produse petroliere, gaz), autorități publice și diversi operatori economici.

Astfel, FISE Electrica Serv S.A. asigură, prin resurse proprii sau prin diverse parteneriate cu colaboratori de specialitate, servicii de cosultanță și proiectare, mentenanță preventivă și corectivă, încercări și verificări, modernizări, reabilitări, suport în asigurare cu mijloace auto și utilaje, materiale de bază și echipamente de specialitate pentru rețele electrice de utilizare, distribuție și transport în sectorul energetic, de la 0.4 kV la 400 kV.

Misiunea FISE  Electrica Serv S.A. este aceea de a presta servicii de înaltă calitate, care să răspundă cerințelor tuturor categoriilor de clienți, în vederea menținerii și dezvoltării proceselor proprii ale acestora.

Obiectivele FISE Electrica Serv S.A. se incadrează în Planul strategic al Grupului Electrica si urmăresc în principal:

 • imbunătățirea performanței financiare pentru toate procesele derulate;
 • Îmbunătățirea performanței operaționale;
 • Creșterea calității serviciilor oferite;
 • Creșterea productivității. În acest sens, procesele derulate în societate au la bază analiza mediului macro-economic, pentru a determina factorii interni și externi de impact pentru tendințele viitoare pe piața serviciilor de profil. În baza acestei a

Din punct de vedere structural, FISE Electrica Serv S.A. este organizată, astfel încât să acopere întregul volum de lucrări descrise mai sus, în arealul de activitate al operatorilor de distribuție din componența Grupului Electrica. În prezent, Societatea este reprezentată în teritoriu de 3(trei) Sucursale de Întreţinere şi Servicii Energetice (SISE), entităţi regionale fără personalitate juridică, care derulează activități în zona de nord-vest (SISE Electrica Transilvania Nord, cu sediul în Cluj),  zona centrală (SISE Electrica Transilvania Sud – cu sediul în Brașov) și zona de sud-est (SISE Electrica Muntenia Nord, cu sediul în Ploiești). Pe masura dezvoltării portofoliului de afaceri și în alte zone, structura organizatorică se va completa în mod corespunzător, în vederea asigurării unei flexibilități operaționale în relațiile cu noii clienți.

 1. Cerințe și criterii de selecție

Pentru a fi eligibili pentru acest post, candidații interesați trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

 • Studii superioare absolvite în domeniile economic, tehnic sau juridic;
 • Constituie avantaj absolvirea altor programe de studii superioare sau a studiilor de MBA / Masterat / Doctorat în domenii relevante pentru activitatea companiei);
 • Cunostinte de limba engleza;
 • Experiență profesională totală de cel puțin 10 ani;
 • Minim 5 ani de experiență relevanta anterioară in functii de conducere si/sau administrare in cadrul unei companii de talie similară cu FISE Electrica Serv;
 • Constituie avantaj experiența anterioară în societati cu domeniul de activitate similar;
 • Constituie avantaj experiența anterioară în domeniul energetic;
 • Constituie avantaj experiența în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere relevante;
 • Competențe de management strategic, general, al performanței organizaționale, de raportare cantitativă și calitativă asupra rezultatelor companiei ;
 • Foarte bun cunoscător al pieței de servicii energetice și al legislației interne și europene specifice;
 • Bune competente de utilizare a pachetului MS Office;
 • Abilități de comunicare interpersonală și instituțională și de relaționare eficace și eficientă
 • Personalitate puternică, capabil să reprezinte compania în relația cu instituții și autorități, cu reale abilități de negociere;
 • Dinamic, cu capacitatea de a conduce oamenii și de a constitui un exemplu prin propria implicare, atitudine pozitivă și pro-activă
 • Înalte standarde de etică si integritate
 • Să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență)
 • Să aibă o bună reputație personală și profesională

Pe lângă aceste criterii, pe parcursul procesului de selecție vor fi evaluate și alte competențe ce fac parte din următoarele grupe de competențe:

 • competențe conceptuale;
 • competențe manageriale;
 • competențe de guvernanță corporativă;
 • competențe personale și sociale;
 1. Etapele procesului de recrutare si selecție

Candidatii potriviti pentru ocuparea postului de Director General Adjunctal FISE Electrica Serv S.A.vor fi selectați la capătul unui proces care are următoarele etape:

 • Depunerea și evaluarea candidaturilor
 • Selecția inițială și elaborarea listei scurte – analiza dosarului de candidatură, interviu online sau telefonic, verificare referințe, administrarea unor probe (chestionare) de evaluare;
 • Selecția finală – interviu panel în prezența comisiei de selecție și evaluarea planului de management elaborat și depus anterior
 • E4 Nominalizarea și mandatarea – nominalizarea candidaților acceptați, negocierea și semnarea contractelor de mandat.

Fiecare dintre aceste etape este eliminatorie.

 1. Depunerea candidaturilor

Candidații care doresc să aplice pentru postul de Director General Adjunct sunt rugați să trimită,  până la data de 7 martie 2019,  pe adresa office@pluri.ro  un mesaj cu titlul ”Candidatură FISE _DGA_Nume și prenume candidat” (exemplu: ”Candidatură FISE_DGA_Ioana Popescu”) la care să atașeze un dosar electronic de candidatură care va cuprinde:

 • un CV relevant;
 • copii scanate ale actelor de studii (diplome și/sau certificate)
 • copiui scanate ale actelor de identitate, numai în cazul în care numele a fost schimbat prin căsătorie;
 • formulare:
  • F1 – cererea de participare la procesul de selecție
  • F2 – declarație de conformitate
  • F3 – acordul de obținere, prelucrare și verificare a datelor cu caracter personal
  • F4 – declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese
  • F5 – declarația de interese
 • planul de management – la aceste documente, candidații nominalizați pe lista scurtă vor adăuga un plan de management elaborat și depus anterior etapei de selecție finală, urmând indicațiile comunicate candidaților prin e-mail de reprezentanții Pluri Consultants România.
 • Cazier fiscal si judiciar – aceste documente vor fi solicitate ulterior doar candidatilor de pe lista lunga

Toate candidaturile vor fi tratate cu absolută confidențialitate.


ANUNŢ DE RECRUTARE pentru poziţia de

DIRECTOR DIVIZIE MANAGEMENT PROPRIETĂȚI ȘI DEZVOLTARE PRODUSE

al FISE Electrica Serv SA

Filiala de Întreținere și Servicii Energetice (FISE) Electrica Serv SA derulează cu sprijinul Pluri Consultants România, un important proces de recrutare și selecție a candidaților pentru ocuparea pentru  postului de Director Divizie Management Proprietăți și Dezvoltare Produse din structura sa.

FISE Electrica Serv S.A.  este unul dintre cei mai performanți prestatori de servicii energetice din România, propunându-și sa-si consolideze aceasta pozitie pe piata interna si totodata să-si dezvolte  portofoliul de activitati pe piata externa din domeniu.

Principalul obiect de activitate al FISE Electrica Serv S.A. este asigurarea activităților suport pentru operatorii de distribuție din Grupul Electrica, E-oN, CEZ, Enel, pentru alti jucatori din piața de profil din România – producători de energie  electrică (Hidroelectrica, Complexurile  Energetice Oltenia si Hunedoara), operatorul național de transport Transelectrica, cât și pentru alți operatori economici din diverse domenii de activitate (infrastructura rutieră și feroviară, producție și transport de produse petroliere, gaz), autorități publice și diversi operatori economici.

Astfel, FISE Electrica Serv S.A. asigură, prin resurse proprii sau prin diverse parteneriate cu colaboratori de specialitate, servicii de cosultanță și proiectare, mentenanță preventivă și corectivă, încercări și verificări, modernizări, reabilitări, suport în asigurare cu mijloace auto și utilaje, materiale de bază și echipamente de specialitate pentru rețele electrice de utilizare, distribuție și transport în sectorul energetic, de la 0.4 kV la 400 kV.

Misiunea FISE  Electrica Serv S.A. este aceea de a presta servicii de înaltă calitate, care să răspundă cerințelor tuturor categoriilor de clienți, în vederea menținerii și dezvoltării proceselor proprii ale acestora.

Obiectivele FISE Electrica Serv S.A. se incadrează în Planul strategic al Grupului Electrica si urmăresc în principal:

 • Îmbunătățirea performanței financiare pentru toate procesele derulate;Îmbunătățirea performanței operaționale;
·         Creșterea calității serviciilor oferite;
·         Creșterea productivității.
În acest sens, procesele derulate în societate au la bază analiza mediului macro-economic, pentru a determina factorii interni și externi de impact pentru tendințele viitoare pe piața serviciilor de profil. În baza acestei analize sunt stabilite direcțiile de acțiune privind menținerea activităților de bază și eventualele oportunități de extindere a portofoliului de afaceri.

Din punct de vedere structural, FISE Electrica Serv S.A. este organizată, astfel încât să acopere întregul volum de lucrări descrise mai sus, în arealul de activitate al operatorilor de distribuție din componența Grupului Electrica. În prezent, Societatea este reprezentată în teritoriu de 3(trei) Sucursale de Întreţinere şi Servicii Energetice (SISE), entităţi regionale fără personalitate juridică, care derulează activități în zona de nord-vest (SISE Electrica Transilvania Nord, cu sediul în Cluj),  zona centrală (SISE Electrica Transilvania Sud – cu sediul în Brașov) și zona de sud-est (SISE Electrica Muntenia Nord, cu sediul în Ploiești). Pe masura dezvoltării portofoliului de afaceri și în alte zone, structura organizatorică se va completa în mod corespunzător, în vederea asigurării unei flexibilități operaționale în relațiile cu noii clienți. 

 1. Cerințe și criterii de selecție

Pentru a fi eligibili pentru acest post, candidații interesați trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

 • Studii superioare absolvite în domeniile economic, juridic sau tehnic;
 • Constituie avantaj absolvirea altor programe de studii superioare sau a studiilor de MBA / Masterat / Doctorat în domenii relevante pentru activitatea companiei);
 • Cunostinte de limba engleza;
 • Experiență profesională totală de cel puțin 10 ani;
 • Minim 5 ani de experiență relevanta anterioară in cadrul unei companii cu domeniu de activitate similar;
 • Constituie avantaj experiența anterioară în domeniul managementului activelor din domeniul energetic;
 • Constituie avantaj experiența anterioară în marketing strategic sau product management;
 • Competențe de management al portofoliului de produse și servicii,management al patrimoniului, de marketing strategic,de raportare cantitativă și calitativă asupra rezultatelor companiei;
 • Cunoscător al pieței de servicii energetice și al legislației interne și europene specifice;
 • Bune competente de utilizare a pachetului MS Office
 • Abilități de comunicare interpersonală și instituțională și de relaționare eficace și eficientă
 • Personalitate puternică, capabil să reprezinte compania în relația cu instituții și autorități;
 • Dinamic, cu capacitatea de a conduce oamenii și de a constitui un exemplu prin propria implicare, atitudine pozitivă și pro-activă
 • Înalte standarde de etică si integritate
 • Să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență)
 • Să aibă o bună reputație personală și profesională

Pe lângă aceste criterii, pe parcursul procesului de selecție vor fi evaluate și alte competențe ce fac parte din următoarele grupe de competențe:

 • competențe conceptuale;
 • competențe manageriale;
 • competențe de guvernanță corporativă;
 • competențe personale și sociale;
 1. Etapele procesului de recrutare si selecție

Candidatii interesați de ocuparea postului de Director Divizie Management Proprietăți și Dezvoltare Produse al FISE Electrica Serv  S.A.vor fi selectați la capătul unui proces care are următoarele etape:

 • Depunerea și evaluarea eligibilității candidaturilor;
 • Selecția inițială – analiza dosarului de candidatură, interviu online sau telefonic, verificare referințe, administrarea unor probe (chestionare) de evaluare;
 • Selecția finală – interviu panel în prezența comisiei de selecție și evaluarea planului de management elaborat și depus anterior interviului de selecție finală;
 • Nominalizarea și mandatarea – comunicarea rezultatelor finale, nominalizarea candidaților selectați, încheierea contractelor de mandat

Fiecare dintre aceste etape este eliminatorie.

 1. Depunerea candidaturilor

Candidații care doresc să aplice pentru postul de Director Divizie Management Proprietăți și Dezvoltare Produse sunt rugați să trimită,  până la data de 7 martie 2019,  pe adresa office@pluri.ro  un mesaj cu titlul ”Candidatură FISE_DMPDP_Nume și prenume candidat” (exemplu: ”Candidatură FISE_DMPDP_Ioana Popescu”) la care să atașeze un dosar electronic de candidatură care va cuprinde:

 • un CV relevant și actualizat, dacă se poate utilizând formatul Europass compact;
 • copii scanate ale actelor de studii (diplome și/sau certificate) precum și ale actyelor de identitate, în cazul în care numele candidatului s-a schimbat prin căsătorie pe perioada studiilor;
 • formulare:
  • F1 – cererea de participare la procesul de selecție
  • F2 – declarație de conformitate
  • F3 – acordul de obținere, prelucrare și verificare a datelor cu caracter personal
  • F4 – declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese
  • F5 – declarația de interese
 • planul de management – la aceste documente, candidații nominalizați pe lista scurtă vor adăuga un plan de management elaborat și depus anterior etapei de selecție finală, urmând indicațiile comunicate candidaților prin e-mail de reprezentanții Pluri Consultants România.
 • Cazier fiscal si judiciar – aceste documente vor fi solicitate ulterior doar candidatilor de pe lista lunga

Toate candidaturile vor fi tratate cu absolută confidențialitate.


ANUNŢ DE RECRUTARE pentru poziţia de

DIRECTOR TEHNIC

al FISE Electrica Serv SA

Filiala de Întreținere și Servicii Energetice (FISE) Electrica Serv SA derulează cu sprijinul Pluri Consultants România, un important proces de recrutare și selecție a candidaților pentru ocuparea pentru  postului de Director Tehnic din structura sa.

FISE Electrica Serv S.A.  este unul dintre cei mai performanți prestatori de servicii energetice din România, propunându-și sa-si consolideze aceasta pozitie pe piata interna si totodata să-si dezvolte  portofoliul de activitati pe piata externa din domeniu.

Principalul obiect de activitate al FISE Electrica Serv S.A. este asigurarea activităților suport pentru operatorii de distribuție din Grupul Electrica, E-oN, CEZ, Enel, pentru alti jucatori din piața de profil din România – producători de energie  electrică (Hidroelectrica, Complexurile  Energetice Oltenia si Hunedoara), operatorul național de transport Transelectrica, cât și pentru alți operatori economici din diverse domenii de activitate (infrastructura rutieră și feroviară, producție și transport de produse petroliere, gaz), autorități publice și diversi operatori economici.

Astfel, FISE Electrica Serv S.A. asigură, prin resurse proprii sau prin diverse parteneriate cu colaboratori de specialitate, servicii de cosultanță și proiectare, mentenanță preventivă și corectivă, încercări și verificări, modernizări, reabilitări, suport în asigurare cu mijloace auto și utilaje, materiale de bază și echipamente de specialitate pentru rețele electrice de utilizare, distribuție și transport în sectorul energetic, de la 0.4 kV la 400 kV.

Misiunea FISE  Electrica Serv S.A. este aceea de a presta servicii de înaltă calitate, care să răspundă cerințelor tuturor categoriilor de clienți, în vederea menținerii și dezvoltării proceselor proprii ale acestora. Obiectivele FISE Electrica Serv S.A. se incadrează în Planul strategic al Grupului Electrica si urmăresc în principal:

·         Îmbunătățirea performanței financiare pentru toate procesele derulate;
·         Îmbunătățirea performanței operaționale;
·         Creșterea calității serviciilor oferite;
·         Creșterea productivității.
În acest sens, procesele derulate în societate au la bază analiza mediului macro-economic, pentru a determina factorii interni și externi de impact pentru tendințele viitoare pe piața serviciilor de profil. În baza acestei analize sunt stabilite direcțiile de acțiune privind menținerea activităților de bază și eventualele oportunități de extindere a portofoliului de afaceri.

Din punct de vedere structural, FISE Electrica Serv S.A. este organizată, astfel încât să acopere întregul volum de lucrări descrise mai sus, în arealul de activitate al operatorilor de distribuție din componența Grupului Electrica. În prezent, Societatea este reprezentată în teritoriu de 3(trei) Sucursale de Întreţinere şi Servicii Energetice (SISE), entităţi regionale fără personalitate juridică, care derulează activități în zona de nord-vest (SISE Electrica Transilvania Nord, cu sediul în Cluj),  zona centrală (SISE Electrica Transilvania Sud – cu sediul în Brașov) și zona de sud-est (SISE Electrica Muntenia Nord, cu sediul în Ploiești). Pe masura dezvoltării portofoliului de afaceri și în alte zone, structura organizatorică se va completa în mod corespunzător, în vederea asigurării unei flexibilități operaționale în relațiile cu noii clienți.

 1. Cerințe și criterii de selecție

Pentru a fi eligibili pentru acest post, candidații interesați trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

 • Studii superioare absolvite în domeniul tehnic;
 • Constituie avantaj absolvirea studiilor superioare în domeniile energetic sau electric;
 • Cunostinte de limba engleza;
 • Constituie avantaj absolvirea altor programe de studii superioare sau a studiilor de MBA / Masterat / Doctorat în domenii relevante pentru activitatea companiei);
 • Experiență profesională totală de cel puțin 10 ani;
 • Minim 5 ani de experiență relevanta anterioară in functii de conducere si/sau administrare in cadrul unei companii de talie similară cu FISE Electrica Serv;
 • Constituie avantaj experiența anterioară în societati cu domeniul de activitate similar;
 • Competențe de management al proceselor tehnice, de management al investițiilor, de bugetare, de management al calitatii, de management al riscurilor
 • Experiență de management al proiectelor, de raportare cantitativă și calitativă asupra rezultatelor companiei;
 • Cunoscător al pieței de servicii energetice și al legislației interne și europene specifice;
 • Bune competente de utilizare a pachetului MS Office;
 • Abilități de comunicare interpersonală și instituțională și de relaționare eficace și eficientă
 • Personalitate puternică, capabil să reprezinte compania în relația cu instituții și autorități;
 • Dinamic, cu capacitatea de a conduce oamenii și de a constitui un exemplu prin propria implicare, atitudine pozitivă și pro-activă
 • Înalte standarde de etică si integritate
 • Să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență)
 • Să aibă o bună reputație personală și profesională

Pe lângă aceste criterii, pe parcursul procesului de selecție vor fi evaluate și alte competențe ce fac parte din următoarele grupe de competențe:

 • competențe conceptuale;
 • competențe manageriale;
 • competențe de guvernanță corporativă;
 • competențe personale și sociale;
 1. Etapele procesului de recrutare si selecție

Candidatii interesați de ocuparea postului de Director Tehnic al FISE Electrica Serv  S.A.vor fi selectați la capătul unui proces care are următoarele etape:

 • Depunerea și evaluarea eligibilității candidaturilor;
 • Selecția inițială – analiza dosarului de candidatură, interviu online sau telefonic, verificare referințe, administrarea unor probe (chestionare) de evaluare;
 • Selecția finală – interviu panel în prezența comisiei de selecție și evaluarea planului de management elaborat și depus anterior interviului de selecție finală;
 • Nominalizarea și mandatarea – comunicarea rezultatelor finale, nominalizarea candidaților selectați, încheierea contractelor de mandat

Fiecare dintre aceste etape este eliminatorie.

 1. Depunerea candidaturilor

Candidații care doresc să aplice pentru postul de Director Tehnic sunt rugați să trimită,  până la data de 7 martie 2019,  pe adresa office@pluri.ro  un mesaj cu titlul ”Candidatură FISE_DT_Nume și prenume candidat” (exemplu: ”Candidatură FISE_DT_Ioana Popescu”) la care să atașeze un dosar electronic de candidatură care va cuprinde:

 • un CV relevant și actualizat, dacă se poate utilizând formatul Europass compact;
 • copii scanate ale actelor de studii (diplome și/sau certificate) precum și ale actyelor de identitate, în cazul în care numele candidatului s-a schimbat prin căsătorie pe perioada studiilor;
 • formulare:
  • F1 – cererea de participare la procesul de selecție
  • F2 – declarație de conformitate
  • F3 – acordul de obținere, prelucrare și verificare a datelor cu caracter personal
  • F4 – declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese
  • F5 – declarația de interese
 • planul de management – la aceste documente, candidații nominalizați pe lista scurtă vor adăuga un plan de management elaborat și depus anterior etapei de selecție finală, urmând indicațiile comunicate candidaților prin e-mail de reprezentanții Pluri Consultants România.
 • Cazier fiscal si judiciar – aceste documente vor fi solicitate ulterior doar candidatilor de pe lista lunga

Toate candidaturile vor fi tratate cu absolută confidențialitate.

07.02.2019


Sari la bara de unelte