Jobs

“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs  extern, în data de 18.12.2019,  ora 10.00, pentru ocuparea a 1 (unui) post de specialist mentenanta, specializarea electroenergetica/electrotehnica/electromecanica, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Atelierului de Reparatii Echipamente Energetice – SISE MN – Punct de Lucru Galati;

Condiţiile de participare la concurs:

– Studii superioare tehnice cu diploma de licenta (alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj)

– Permis de conducere categoria B alte categorii constituie un avantaj);

– Experienta in utilizarea calculatorului (MS Office);

– Disponibilitate de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare;

– Capacitate sporita de analiza si sinteza;

– Abilitati de organizare si planificare;

– Abilitatea de a lucra in echipa;

– Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat;

– Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare;

– Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu;

– Orientare catre solutionarea problemelor printr-o abordare proactiva si creativa;

– Inalte standarde etice;

 

Responsabilitatile propuse pentru ocuparea postului de inginer:

Activitati specifice Parcurilor de Eoliene

Personal operativ instalatii electrice de inalta tensiune:

– Executa manevre in instalatii la dispozitia dispecerului energetic zonal, completand foile de manevra corespunzatoare TEMEI;

– Executa control in instalatiile electrice, conform obligatiilor contractuale asumate cu beneficiarii;

– Participa la reviziile tehnice programate in statiile electrice si posturile de transformare;

– Asigura accesul si instruieste personalul de alta specialitate, in cazul unor lucrari in statiile si posturile de transformare;

– Executa lucrari comandate suplimentar de catre beneficiar, lucrari ce sunt in competenta sa si nu implica riscuri suplimentare fata de cele cunoscute si insusite prin fisa de post, instruirile SSM si

– SU periodice si instructiunile specifice obiectivului;

– Executa lucrari de curatenie si intretinere in spatiile de interes ale obiectivului.

Activitati specifice Atelierelor de Reparatii a Echipamentelor Energetice

– Insusirea lucrarilor de reparatii la echipamente energetice, conform procedurilor de lucru, standardelor, fiselor tehnologice si a altor documente specifice in vigoare in cadrul AREE;

– Urmareste insusirea si respectarea normelor de sanatate si securitatea muncii in aria de responsabilitate;

– Urmareste organizarea si realizarea lucrarilor cuprinse in planurile anuale de revizii si reparatii ale instalatiilor, echipamentelor energetice si cladirilor tehnologice si de alta natura din patrimoniul societatii;

– Isi insuseste si asigura documentarea, implementarea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – SSM, la nivelul Punctului de Lucru Galati;

– Urmareste respectarea programului de etalonare si / sau reparate a aparatelor si echipamentelordin dotare conform legislatiei in vigoare;

– Participa la analizele efectuate de management local;

– Asigura circulatia documentelor, evidenta si pastrarea acestora;

– Propune actiuni de imbunatatire si eficientizare pentru domeniul de activitate;

– Administreaza si arhiveaza toate documentele ce constituie inregistrari cu privire la activitatea desfasurata;

– Verifica prin sondaj modul de executare a verificarilor si supervizeaza activitatea la nivelul AREE PL Galati;

– Urmareste mentinerea conditiilor de lucru si propune completarea, inlocuirea retehnologizarea echipamentelor din dotare.

 

Activitati specifice Serviciului Suport Tehnic

– Urmaseste, gestioneaza si raspunde pentru calitatea lucrarilor efectuate de catre furnizorii de servicii si lucrari, pentru contractele in care are atributii;

– Participa la receptia lucrarilor, certifica efectuarea acestora in conformitate cu obligatiile contractuale si reglementarile generale in vigoare si inainteaza documentele necesare pentru inregistrare in evidentele contabile;

– Face inregistrari specifice activitatilor AREE si Suport Tehnic in sistemul informatic SAP, de tipul: referate de necesitate, rezervari de materiale, comenzi de lucrari, pontaje, emitere de facturi pentru prestatiile efectuate, etc.

 

Candidaţii vor prezenta cereri de înscriere însoţite de următoarele documente:

– Copii dupa actele care atesta studiile/specializarile cerute pentru postul scos la concurs;

– Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;

– Copie CI;

– Copie dupa documentele care atesta vechimea in munca si vechimea in domeniu (Carnet Munca + Adeverinte);

– Certificat cazier judiciar;

– Certificat medical din care sa rezulte daca candidatul este apt din punct de vedere al sanatatii pentru a-si desfasura activitatea in locul de munca scos la concurs;

– Copie livret militar;

– Copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie, copie certificat nastere copil.( daca este cazul ) ;

– Declaratie cu privire la faptul ca nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu acordare de pachet compensator in perioada 2015  prezent. ( Anexa 2  – la Procedura Operationala Cadru  – Angajarea Personalului) ;

– Declaratie prin care declara pe proprie raspundere urmatoarele : ( Anexa 5 – la Procedura Operationala Cadru  – Angajarea Personalului):

– Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;

– Nu a avut contractual individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;

– Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.

– Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.

 

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de specialist mentenanta, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 16.12.2019, ora 14.00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

09.12.2019


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs  extern, în data de 17.10.2019,  ora 10.00, pentru ocuparea a 1 (unu) post de inginer, specializarea electroenergetica/electrotehnica/electromecanica, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Atelierului de Reparatii Echipamente Energetice – SISE MN- Punct de Lucru Galati;

Condiţiile de participare la concurs:

-Studii superioare cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj) ;
-Permis de conducere categoria B ( alte categorii constituie un avantaj ;
-Experienta in utilizarea instrumentelor software ;
-MS Office ;
-Disponibilitate de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;
-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare si planificare ;
-Abilitatea de a lucra in echipa ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Inalte standarde etice ;

Responsabilitatile propuse pentru ocuparea postului de inginer:

1. Activitati specifice Parcurilor de Eoliene – Personal operativ instalatii electrice de inalta tensiune:

-Executa manevre in instalatii la dispozitia dispecerului energetic zonal, completand foile de manevra corespunzatoare TEMEI;
-Executa control in instalatiile electrice, conform obligatiilor contractuale asumate cu beneficiarii;
-Participa la reviziile tehnice programate in statiile electrice si posturile de transformare;
-Asigura accesul si instruieste personalul de alta specialitate, in cazul unor lucrari in statiile si posturile de transformare;
-Executa lucrari comandate suplimentar de catre beneficiar, lucrari ce sunt in competenta sa si nu implica riscuri suplimentare fata de cele cunoscute si insusite prin fisa de post, instruirile SSM si SU periodice si instructiunile specifice obiectivului;
-Executa lucrari de curatenie si intretinere in spatiile de interes ale obiectivului;

2. Activitati specifice Atelierelor de Reparatii a Echipamentelor Energetice:

-Insusirea lucrarilor de reparatii la echipamente energetice, conform procedurilor de lucru, standardelor, fiselor tehnologice si a altor documente specifice in vigoare in cadrul AREE;
-Urmareste insusirea si respectarea normelor de sanatate si securitatea muncii in aria de responsabilitate;
-Urmareste organizarea si realizarea lucrarilor cuprinse in planurile anuale de revizii si reparatii ale instalatiilor, echipamentelor energetice si cladirilor tehnologice si de alta natura din patrimoniul societatii;
-Isi insuseste si asigura documentarea, implementarea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – SSM, la nivelul Punctului de Lucru Galati;
-Urmareste respectarea programului de etalonare si / sau reparate a aparatelor si echipamentelordin dotare conform legislatiei in vigoare;
-Participa la analizele efectuate de management local;
-Asigura circulatia documentelor, evidenta si pastrarea acestora;
-Propune actiuni de imbunatatire si eficientizare pentru domeniul de activitate;
-Administreaza si arhiveaza toate documentele ce constituie inregistrari cu privire la activitatea desfasurata;
-Verifica prin sondaj modul de executare a verificarilor si supervizeaza activitatea la nivelul AREE PL Galati;
-Urmareste mentinerea conditiilor de lucru si propune completarea, inlocuirea retehnologizarea echipamentelor din dotare.

3. Activitati specifice Serviciului Suport Tehnic:

-Urmaseste, gestioneaza si raspunde pentru calitatea lucrarilor efectuate de catre furnizorii de servicii si lucrari, pentru contractele in care are atributii;
-Participa la receptia lucrarilor, certifica efectuarea acestora in conformitate cu obligatiile contractuale si reglementarile generale in vigoare si inainteaza documentele necesare pentru inregistrare in evidentele contabile;
-Face inregistrari specifice activitatilor AREE si Suport Tehnic in sistemul informatic SAP, de tipul: referate de necesitate, rezervari de materiale, comenzi de lucrari, pontaje, emitere de facturi pentru prestatiile efectuate, etc..

Candidaţii vor prezenta cereri de înscriere însoţite de următoarele documente:

-Copii dupa actele care atesta studiile/specializarile cerute pentru postul scos la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copie CI;
-Copie dupa documentele care atesta vechimea in munca si vechimea in domeniu (Carnet Munca + Adeverinte);
-Certificat cazier judiciar;
-Certificat medical din care sa rezulte daca candidatul este apt din punct de vedere al sanatatii pentru a-si desfasura activitatea in locul de munca scos la concurs;
-Copie livret military;
-Copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie, copie certificat nastere copil.( daca este cazul ) ;
-Declaratie cu privire la faptul ca nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu acordare de pachet compensator in perioada 2015 – prezent. ( Anexa 2  – la Procedura Operationala Cadru  – Angajarea Personalului) ;
-Declaratie prin care declara pe proprie raspundere urmatoarele : ( Anexa 5 – la Procedura Operationala Cadru  – Angajarea Personalului);
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractual individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de inginer principal specialist, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 16.10.2019, ora 10.00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

09.10.2019


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  în data de 08.10.2019  ora 10.00, pentru ocuparea a 3 ( trei ) posturi de electricieni in cadrul – Directia Servicii Energetice Oltenia.  – Societatea  FISE Electrica Serv SA.

Condiţiile de participare la concurs :

-Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
-Alte diplome, competente sau specializari reprezinta un avantaj
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita.

Principalele atributii ale ocupantului postului sunt :

-Executarea lucrarilor de revizii si reparatii LEA IT, MT, JT ; LES, MT, JT; PA-PT, atat pentru operatorul de distributie zonal cat si pentru alti beneficiari;
-Executarea lucrarilor de revizii, reparatii si reparatii accidentale raspunzand de calitatea si de inglobarea totala a materialelor in lucrari;
-Executarea lucrarilor de depistare a defectelor pe LES JT, MT, folosind laboratorul din dotare, emiterea buletinelor de verificare LES ;
-Urmarirea respectarii normelor de munca in vigoare, la lucrari, in conformitate cu Fisele tehnologice ITI si cu Prescriptiile Energetice;
-Intocmirea Raportului zilnic al responsabilului de echipa pentru lucrarile de revizii, reparatii, reparatii accidentale la care este nominalizat in formalitatile de lucru sef de lucrare ;
-Evidentierea materialelor si a pieselor de schimb, in Raportul Zilnic al Sefului de echipa, restituirea la magazie a materialelor ramase sau recuperate din dezmembrari in cazul in care este nominalizat in formalitatile de lucru( sef de lucrare ) ;
-Participarea la lichidarea incidentelor si avariilor, la solicitarea personalului tehnic consemnat ;

Candidaţii vor prezenta cereri de înscriere însoţite de următoarele documente:

-acte studii ( copie xerox)
-curriculum vitae actualizat
-copie CI
-acte care atesta competentele profesionale
-documente vechime (Carnet Munca + Adeverinte)
-cazier judiciar
-adeverinta medic de familie (apt de munca)
-copie certificate de nastere, casatorie , nastere copil.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii a 3 (trei)  posturi de electricieni in cadrul Directiei Servicii Energetice Oltenia vor fi depuse la Directia Servicii Energetice Oltenia ( str. Brestei nr. 5, Oras Craiova, jud. Dolj) si transmise  la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta,pana la data de 07.10.2019, ora 14.00,  in vederea analizarii si validarii acestora pentru sustinerea concursului.

01.10.2019


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs  extern, în data de 01.10.2019,  ora 10.00, pentru ocuparea a 1 (unui) post de electrician, specializarea statii si retele electrice, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Atelierului de Reparatii Echipamente Energetice – SISE MN Punct de Lucru Galati;

 

Condiţiile de participare la concurs:

-Studii medii cu diploma de bacalaureat ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj) ;
-Bune cunostinte si experienta practica in domeniu statii si retele electrice;
-Detinator permis de conducere categoria B ( alte categorii constituie un avantaj );
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;
-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare si planificare ;
-Abilitatea de a lucra in echipa ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;

Inalte standarde etice;

-Experienta in domeniu minim un an.

 

Responsabilitatile propuse pentru ocuparea postului de electrician:

Activitati specifice Parcurilor de Eoliene – Personal operativ instalatii electrice de inalta tensiune:

-Executa manevre in instalatii la dispozitia dispecerului energetic zonal, completand foile de manevra corespunzatoare TEMEI;
-Executa control in instalatiile electrice, conform obligatiilor contractuale asumate cu beneficiarii;
-Participa la reviziile tehnice programate in statiile electrice si posturile de transformare;
-Asigura accesul si instruieste personalul de alta specialitate, in cazul unor lucrari in statiile si posturile de transformare;
-Executa lucrari comandate suplimentar de catre beneficiar, lucrari ce sunt in competenta sa si nu implica riscuri suplimentare fata de cele cunoscute si insusite prin fisa de post, instruirile SSM si SU periodice si instructiunile specifice obiectivului;
-Executa lucrari de curatenie si intretinere in spatiile de interes ale obiectivului.

 

Activitati specifice Atelierelor de Reparatii a Echipamentelor Energetice

-Executa lucrarile de reparatii la echipamentele energetice conform procedurilor de lucru, standardelor, fiselor tehnologice si a altor documente in vigoare in cadrul AREE;
-Pentru activitatea de reparatii trafo executa urmatoarele lucrari:
-Incarcarea trafo pe rampa de depozitare;
-Transport trafo la locul de constatare sau reparare;
-Incarcarea / descarcarea trafo in atelier;
-Curatirea generala a trafo inainte de constatare;
-Decuvarea trafo;
-Identificarea lucrarilor fara dezmembrarea trafo;
-Dezmembrarea trafo in vederea constatarii defectelor interioare si constatarea defectelor interioare la trafo;
-Demontarea capacului si elementelor de pe capacul trafo, desfacerea conexiunilor si demontarea elementelor functionale electromagnetice;
-Despachetarea, impachetarea si repararea miezului magnetic;
-Spalarea bobinelor, confectionarea cilindrilor de JT si IT, repararea / reconditionarea bobinelor de JT si IT;
-Revizia comutatorului de ploturi si lucrari de reparatii la comutatorul de ploturi;
-Pregatirea capacului cuvei, conservatorului, a releului de gaze si a filtrului cu silicagel, pentru montare;
-Montarea definitiva a trafo;
-Executia conexiunilor si pregatirea trafo pentru uscare;
-Confectionarea boltului isolator;
-Vopsirea trafo si transportul la locul de depozitare;
-Incarcarea si ancorarea trafo in mijlocul de transport.

 

Atributii generale:

-Respecta programul zilnic de lucru;
-Participa la actiunile de instruire in cadrul formatiei, pe linie profesionala, de calitate, sanatate si securitate in munca, protectia mediului si situatii de urgenta;
-Mentine curatenia la locul de munca;
-Asigura intretinerea si utilizarea corespunzatoare a mijloacelor de lucru;
-Participa la examinarile impuse de autorizarea pe post si actualizarea anuala a acesteia.

 

Candidaţii vor prezenta cereri de înscriere însoţite de următoarele documente:

-Copii dupa actele care atesta studiile/specializarile cerute pentru postul scos la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copie CI;
-Copie dupa documentele care atesta vechimea in munca si vechimea in domeniu (Carnet Munca + Adeverinte);
-Certificat cazier judiciar;
-Certificat medical din care sa rezulte daca candidatul este apt din punct de vedere al sanatatii pentru a-si desfasura activitatea in locul de munca scos la concurs;
-Copie livret militar;
-Copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie, copie certificat nastere copil ( daca este cazul ) ;
-Declaratie cu privire la faptul ca nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu acordare de pachet compensator in perioada 2015 – prezent. ( Anexa 2  – la Procedura Operationala Cadru  – Angajarea Personalului) ;
-Declaratie prin care declara pe proprie raspundere urmatoarele : ( Anexa 5 – la Procedura Operationala Cadru  – Angajarea Personalului):
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de electrician, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 30.09.2019, ora 14.00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

23.09.2019


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs  extern, în data de 03.10.2019,  ora 10.00, pentru ocuparea a 1 (unui) post de inginer principal specialist, specializarea autovehicule rutiere/mecanica, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Sectiei Auto Ploiesti – SISE MN ;

 

Condiţiile de participare la concurs:

-Studii superioare cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Detinator permis de conducere categoria B ( alte categorii constituie un avantaj )
-Bune cunostinte si experienta practica in domeniul auto;
-Experienta in utilizarea calculatorului (MS Office);
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;
-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare si planificare ;
-Abilitatea de a lucra in echipa ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;

Inalte standarde etice;

-Experienta in domeniu minim 2 ani.

 

Responsabilitatile propuse pentru ocuparea postului de inginer principal specialist :

-Urmarirea si verificarea modului de derulare a contractelor de prestari servicii auto;
-Urmarirea si raportarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru activitatile de exploatare si reparatii auto;
-Efectuarea de propuneri si observatii la furnizorii de produse in vederea imbunatatirii calitatii produselor;
-Urmarirea asigurarii cu normative, prescriptii si material documentar a subunitatilor;
-Elaborarea şi aplicarea procedurilor interne de lucru pentru toate activităţile desfăşurate în domeniul transporturilor, în conformitate cu -procedura cadru aprobată;
-Elaborarea de norme, proceduri, instrucţiuni şi regulamente, privind activităţile aferente obiectului propriu de activitate;
-Elaborarea de norme şi reglementări privind modul de  organizare şi funcţionare a autobazelor;
-Gestionarea parcului auto al Sectiei;
-Avizarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor auto necorespunzătoare şi înlocuirea acestora cu alte;

 

 

Candidaţii vor prezenta cereri de înscriere însoţite de următoarele documente:

-Copii dupa actele care atesta studiile/specializarile cerute pentru postul scos la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copie CI;
-Copie dupa documentele care atesta vechimea in munca si vechimea in domeniu (Carnet Munca + Adeverinte);
-Certificat cazier judiciar;
-Certificat medical din care sa rezulte daca candidatul este apt din punct de vedere al sanatatii pentru a-si desfasura activitatea in locul de munca scos la concurs;
-Copie livret militar;
-Copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie, copie certificat nastere copil ( daca este cazul ) ;
-Declaratie cu privire la faptul ca nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu acordare de pachet compensator in perioada 2015 – prezent. ( Anexa 2  – la Procedura Operationala Cadru  – Angajarea Personalului) ;
-Declaratie prin care declara pe proprie raspundere urmatoarele : ( Anexa 5 – la Procedura Operationala Cadru  – Angajarea Personalului):
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.

 

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de inginer principal specialist, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 01.10.2019, ora 14.00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

23.09.2019


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs  extern, în data de 07.10.2019,  ora 10.00, pentru ocuparea a 1 (unui) post de inginer, specializarea electroenergetica/electrotehnica/electromecanica, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Atelierului de Reparatii Echipamente Energetice – SISE MN- Punct de Lucru Galati;

Condiţiile de participare la concurs:

-Studii superioare cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj) ;
-Permis de conducere categoria B ( alte categorii constituie un avantaj ;
-Experienta in utilizarea calculatorului (MS Office) ;
-Disponibilitate de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;
-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare si planificare ;
-Abilitatea de a lucra in echipa ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Inalte standarde etice ;

 

Responsabilitatile propuse pentru ocuparea postului de inginer:

Activitati specifice Parcurilor de Eoliene – Personal operativ instalatii electrice de inalta tensiune:

-Executa manevre in instalatii la dispozitia dispecerului energetic zonal, completand foile de manevra corespunzatoare TEMEI;
-Executa control in instalatiile electrice, conform obligatiilor contractuale asumate cu beneficiarii;
-Participa la reviziile tehnice programate in statiile electrice si posturile de transformare;
-Asigura accesul si instruieste personalul de alta specialitate, in cazul unor lucrari in statiile si posturile de transformare;
-Executa lucrari comandate suplimentar de catre beneficiar, lucrari ce sunt in competenta sa si nu implica riscuri suplimentare fata de cele cunoscute si insusite prin fisa de post, instruirile SSM si
-SU periodice si instructiunile specifice obiectivului;
-Executa lucrari de curatenie si intretinere in spatiile de interes ale obiectivului.

 

Activitati specifice Atelierelor de Reparatii a Echipamentelor Energetice

-Insusirea lucrarilor de reparatii la echipamente energetice, conform procedurilor de lucru, standardelor, fiselor tehnologice si a altor documente specifice in vigoare in cadrul AREE;
-Urmareste insusirea si respectarea normelor de sanatate si securitatea muncii in aria de responsabilitate;
-Urmareste organizarea si realizarea lucrarilor cuprinse in planurile anuale de revizii si reparatii ale instalatiilor, echipamentelor energetice si cladirilor tehnologice si de alta natura din patrimoniul societatii;
-Isi insuseste si asigura documentarea, implementarea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – SSM, la nivelul Punctului de Lucru Galati;
-Urmareste respectarea programului de etalonare si / sau reparate a aparatelor si echipamentelordin dotare conform legislatiei in vigoare;
-Participa la analizele efectuate de management local;
-Asigura circulatia documentelor, evidenta si pastrarea acestora;
-Propune actiuni de imbunatatire si eficientizare pentru domeniul de activitate;
-Administreaza si arhiveaza toate documentele ce constituie inregistrari cu privire la activitatea desfasurata;
-Verifica prin sondaj modul de executare a verificarilor si supervizeaza activitatea la nivelul AREE PL Galati;
-Urmareste mentinerea conditiilor de lucru si propune completarea, inlocuirea retehnologizarea echipamentelor din dotare.

 

Activitati specifice Serviciului Suport Tehnic

-Urmaseste, gestioneaza si raspunde pentru calitatea lucrarilor efectuate de catre furnizorii de servicii si lucrari, pentru contractele in care are atributii;
-Participa la receptia lucrarilor, certifica efectuarea acestora in conformitate cu obligatiile contractuale si reglementarile generale in vigoare si inainteaza documentele necesare pentru inregistrare in evidentele contabile;
-Face inregistrari specifice activitatilor AREE si Suport Tehnic in sistemul informatic SAP, de tipul: referate de necesitate, rezervari de materiale, comenzi de lucrari, pontaje, emitere de facturi pentru prestatiile efectuate, etc.

 

Candidaţii vor prezenta cereri de înscriere însoţite de următoarele documente:

-Copii dupa actele care atesta studiile/specializarile cerute pentru postul scos la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copie CI;
-Copie dupa documentele care atesta vechimea in munca si vechimea in domeniu (Carnet Munca + Adeverinte);
-Certificat cazier judiciar;
-Certificat medical din care sa rezulte daca candidatul este apt din punct de vedere al sanatatii pentru a-si desfasura activitatea in locul de munca scos la concurs;
-Copie livret militar;
-Copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie, copie certificat nastere copil.( daca este cazul ) ;
-Declaratie cu privire la faptul ca nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu acordare de pachet compensator in perioada 2015 – prezent. ( Anexa 2  – la Procedura Operationala Cadru  – Angajarea Personalului) ;
-Declaratie prin care declara pe proprie raspundere urmatoarele : ( Anexa 5 – la Procedura Operationala Cadru  – Angajarea Personalului):
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractual individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.

 

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de inginer, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 03.10.2019, ora 14.00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

23.09.2019


 

“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  în data de 26.09.2019  ora 10.00, pentru ocuparea a 5 ( cinci ) posturi de electricieni in cadrul – Directia Servicii Energetice Oltenia.  – Societatea  FISE Electrica Serv SA.

Condiţiile de participare la concurs :

-Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
-Alte diplome, competente sau specializari reprezinta un avantaj
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita.

Principalele atributii ale ocupantului postului sunt :

-Executarea lucrarilor de revizii si reparatii LEA IT, MT, JT ; LES, MT, JT; PA-PT, atat pentru operatorul de distributie zonal cat si pentru alti beneficiari;
-Executarea lucrarilor de revizii, reparatii si reparatii accidentale raspunzand de calitatea si de inglobarea totala a materialelor in lucrari;
-Executarea lucrarilor de depistare a defectelor pe LES JT, MT, folosind laboratorul din dotare, emiterea buletinelor de verificare LES ;
-Urmarirea respectarii normelor de munca in vigoare, la lucrari, in conformitate cu Fisele tehnologice ITI si cu Prescriptiile Energetice;
-Intocmirea Raportului zilnic al responsabilului de echipa pentru lucrarile de revizii, reparatii, reparatii accidentale la care este nominalizat in formalitatile de lucru sef de lucrare ;
-Evidentierea materialelor si a pieselor de schimb, in Raportul Zilnic al Sefului de echipa, restituirea la magazie a materialelor ramase sau recuperate din dezmembrari in cazul in care este nominalizat in formalitatile de lucru( sef de lucrare ) ;
-Participarea la lichidarea incidentelor si avariilor, la solicitarea personalului tehnic consemnat ;

Candidaţii vor prezenta cereri de înscriere însoţite de următoarele documente:

-acte studii ( copie xerox)
-curriculum vitae actualizat
-copie CI
-acte care atesta competentele profesionale
-documente vechime (Carnet Munca + Adeverinte)
-cazier judiciar
-adeverinta medic de familie (apt de munca)
-copie certificate de nastere, casatorie , nastere copil.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii a cinci posturi de electricieni in cadrul Directiei Servicii Energetice Oltenia vor fi depuse la Directia Servicii Energetice Oltenia ( str. Brestei nr. 5, Oras Craiova, jud. Dolj) si transmise  la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta,pana la data de 25.09.2019, ora 14.00,  in vederea analizarii si validarii acestora pentru sustinerea concursului.

19.09.2019


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern, în data de 19.09.2019, ora 12,00, pentru ocuparea unui post de proiectant cu contract de muncă pe durată nedeterminată în cadrul Directiei Tehnice – Serviciul Productie.

Conditii de participare la concurs:
– Studii superioare tehnice cu diploma de licenta;
– Experienta in utilizarea instrumentelor software de evaluare si proiectare ;
– Competente si aptitudini de utilizarea calculatorului, MS Office, Auto CAD;
– Cunoasterea limbii engleze ;

Cerinte:
– Cunoasterea pietei de energie din Romania ;
– Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
– Abilitati de organizare si planificare ;
– Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
– Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
– Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
– Orientare catre solutionarea problemelor printr-o abordare proactiva si creativa ;
– Inalte standarde etice;
– Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare.

Atributiile postului:
– Intocmeste documentaţii tehnico-economice, în diferite faze de proiectare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în funcţie de cerinţele beneficiarului, specificate în comandă/tema de proiectare/ contractul de proiectare;
– Elaborează teme de proiectare, în baza Notei conceptuale întocmită de beneficiar şi a comenzilor primite de la beneficiar;
– Întocmeşte planul de control al calităţii, încercări şi verificări, corespunzător proiectului;
– Elaborează planul de sănătate şi securitate în muncă, parte integrală din proiectul întocmit şi adaptat conţinutului acestuia, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
– Întocmeşte documentaţiile pentru obţinerea acordurilor şi avizelor necesare execuţiei lucrărilor;
– Participă la predarea amplasamentului lucrării proiectate;
– Acordă asistenţă tehnică pe tot parcursul execuţiei lucrărilor proiectate;
– Participă la verificarea calităţii lucrărilor în fazele de execuţie a acestora, stabilite prin norme tehnice şi Planul de control al calităţii, încercări şi verificări, cuprins în proiect şi semnează documentele rezultate.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
– Cerere de inscriere la concurs;
– Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
– Certificat cazier judiciar;
– Certificat medical care sa ateste starea de sanatate a candidatului;
– Copii ale actelor care sa ateste studiile/specializarile solicitate pentru postul scos la concurs;
– Copie CI;
– Copii ale documentele care atesta vechimea in munca (Carnet Munca + Adeverinte);
– Copie livret militar (daca este cazul);
– Copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie (daca este cazul), copie certificat nastere copil ( daca este cazul);

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
– Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
– Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
– Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
– Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
– Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de proiectant in cadrul Directiei Tehnice – Serviciul Productie vor fi depuse la S FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 18.09.2019, ora 16.00.

12.09.2019


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  în data de 23.08.2019  ora 10.00, pentru ocuparea unui post de financial controller  cu contract individual de munca pe durata nedeterminata,  în cadrul Directiei Economice.

Condiţiile de participare la concurs:

-Studii superioare finalizate cu diploma de licenta;

-Experienta minima de 3 ani in domeniul financiar/contabil, preferabil in audit/consultanta;

-Certificarea ACCA obtinuta sau in curs de obtinere;

-Fluenta in limba engleza;

-Utilizare PC (Microsoft Office, Word, Excel, alte aplicatii specific activitatii pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu) la nivel avansat;

Cerinte:

-Cunostinte in managementul general si legislatia specifica;

-Cunostinte solide in domeniul finantelor, controllingului, contabilitatii si fiscalitatii;

-Cunostinte SAP reprezinta un avantaj;

-Agilitate in intelegerea business-ului;

-Gandire algoritmica;

-Viziune de ansamblu;

-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;

-Respectarea termenelor limita;

-Comunicare eficace;

-Dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;

-Inalte standarde etice.

 

Responsabilitatile postului :

-Sustine activ crearea, mentinerea si imbunatatirea pachetelor de raportare standard la nivelul companiei si Grupului;

-Elaboreaza rapoarte manageriale lunare de urmarire a evolutiei indicatorilor de performanta si a rezultatelor actuale versus buget;

-Participa la intocmirea raportarilor financiare lunare, trimestriale, semestriale si anuale, pe baza situatiilor financiare si a indicatorilor operationali;

-Ofera suport in elaborarea analizelor/elaboreaza analize/calcule solicitate de catre Consiliul de Administratie;

-Sustine monitorizarea si verificarea fluxului de informatii financiare din companie catre exterior;

-Sustine furnizarea rapoartelor financiare solicitate de catre celelalte departamente/entitati (analize, detaliere de costuri etc);

-Participa la realizarea bugetului anual de venituri si cheltuieli, prin colaborarea cu partile implicate;

-Identifica in cadrul companiei procesele care pot fi imbunatatite si propune actiuni de eficientizare a acestora.

 

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos bibliografia recomandata:

-Standarde Internationale de Raportare Financiara;

-Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si normele de aplicare ale acestuia;

-Legea 207/2015 privind codul de procedura fiscal si normele de aplicare ale acestuia;

-Legea contabilitatii nr. 82/1991 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale, individuale si situatiile financiare anuale consolidate, republicata si actualizata;

-Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul munistrului finantelor publice nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea societatilor nr. 31/1990 actualizata.

 

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;

-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;

-Certificat cazier judiciar;

-Certificat medical care sa ateste starea de sanatate a candidatului;

-Copii ale actelor care sa ateste studiile/specializarile solicitate pentru postul scos la concurs;

-Copie CI;

-Copii ale documentele care atesta vechimea in munca (Carnet Munca + Adeverinte);

-Copie livret militar (daca este cazul);

-Copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie (daca este cazul), copie certificat nastere copil ( daca este cazul);

 

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;

-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.

-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;

-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;

-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

 

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de financial controller in cadrul Directiei Economice vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 21.08.2019 ora 14.00

06.08.2019


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  extern, în data de 29.08.2019, ora 13,00, pentru ocuparea unui  post de consultant management  cu contract de muncă pe durată nedeterminată  în cadrul Compartimentului Consultanti Management  – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse.

 

Conditii de participare la concurs:

 • Studii superioare tehnice cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
 • Cunostinte solide si experienta practica dovedita in managementul proiectelor ;
 • Experienta in utilizarea instrumentelor software de evaluare si proiectare ;
 • MS Office avansat;
 • Cunoasterea limbii engleze (nivel avansat) ;

 

Cerinte:

 • Cunoasterea pietei de energie din Romania ;
 • Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
 • Abilitati de organizare si planificare ;
 • Buna cunoastere a aspectelor tehnice si comerciale, specific solutiilor de eficienta energetica, producere, stocare locala de energie, ( inclusiv sisteme moderne de automatizari ) managementul energiei, alte solutii specifice;
 • Buna cunoastere a reglementarilor in vigoare aplicabile specifice, inclusiv a cerintelor cu privire la autorizarile necesare implementarii proiectelor de eficienta energetica, generare locala, stocare si managementul energiei ;
 • Bune cunostinte si experienta practica in domeniul realizarii de audituri energetice ;
 • Cunoasterea sistemelor de masura, transmitere date, monitorizare/supraveghere la distanta, specifice solutiilor energetice din aria de responsabilitate ;
 • Experienta in evaluarea tehnica economica a solutiilor energetice ;
 • Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
 • Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
 • Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
 • Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
 • Inalte standarde etice;
 • Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare.

 

Atributiile postului:

 • Autorizarea societatii ca prestator in programul „ Casa Verde” finantat de Agentia Fondului de Mediu.
 • Gestionarea subcontractorilor si furnizorilor din programul „ Casa Verde”;
 • Gestionarea contractelor cu proiectantii si furnizorii din program.

 

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

 • Cerere de inscriere la concurs;
 • Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
 • Certificat cazier judiciar;
 • Certificat medical care sa ateste starea de sanatate a candidatului;
 • Copii ale actelor care sa ateste studiile/specializarile solicitate pentru postul scos la concurs;
 • Copie CI;
 • Copii ale documentele care atesta vechimea in munca (Carnet Munca + Adeverinte);
 • Copie livret militar (daca este cazul);
 • Copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie (daca este cazul), copie certificat nastere copil ( daca este cazul);

 

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

 • Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
 • Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
 • Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
 • Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
 • Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de consultant management in cadrul Compartimentului Consultanti Management  –  Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 26.08.2019, ora 14.00.

28.07.2019


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  extern, în data de 29.08.2019,  ora 11.00, pentru ocuparea unui post de consultant management  (cu atributii de manager solutii energetice), cu contract de muncă pe durată nedeterminata în cadrul Directiei Management Proprietati si Dezvoltare Produse.

 

Conditii de participare la concurs:

 • Studii superioare tehnice cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
 • Cunostinte solide si experienta practica dovedita in managementul proiectelor ;
 • Experienta in utilizarea instrumentelor software de evaluare si proiectare ;
 • MS Office avansat;
 • Cunoasterea limbii engleze (nivel avansat) ;

 

Cerinte:

 • Cunoasterea pietei de energie din Romania ;
 • Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
 • Abilitati de organizare si planificare ;
 • Buna cunoastere a aspectelor tehnice si comerciale, specific solutiilor de eficienta energetica, producere, stocare locala de energie, ( inclusiv sisteme moderne de automatizari ) managementul energiei, alte solutii specifice;
 • Buna cunoastere a reglementarilor in vigoare aplicabile specifice, inclusiv a cerintelor cu privire la autorizarile necesare implementarii proiectelor de eficienta energetica, generare locala, stocare si managementul energiei ;
 • Bune cunostinte si experienta practica in domeniul realizarii de audituri energetice ;
 • Cunoasterea sistemelor de masura, transmitere date, monitorizare/supraveghere la distanta, specifice solutiilor energetice din aria de responsabilitate ;
 • Experienta in evaluarea tehnica economica a solutiilor energetice ;
 • Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
 • Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
 • Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
 • Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
 • Inalte standarde etice;
 • Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;

 

Atributiile postului:

 • Analizeaza datele relevante colectate sau rezultate in urma auditurilor efectuate si configureaza si dimensioneaza solutiile care se preteaza a fi implementate in conformitate cu necesitatile clientilor ;
 • Elaboreaza studii / analize de pre-fezabilitate, analize cost – beneficiu, si alte tipuri de analize pentru solutii propuse ;
 • Asigura datele de baza si intocmirea ofertelor/cotatiilor aferente implementarii solutiilor energetice;
 • Ofera consultanta de specialitate clientilor in domeniul implementarii de solutii de eficienta energetica;
 • Intocmeste planuri tehnice si elaboreaza specificatiile tehnice pentru solutiile propuse ;
 • Ofera suport tehnic necesar in procesul de vanzare, pentru solutiile din aria de responsabilitate ;
 • Colaboreaza cu alte departamente sau companii din cadrul grupului, precum si cu colaboratorii externi pentru evaluarea proiectelor din punct de vedere tehnico – economic ;
 • Asigura asistenta / suport tehnic specific in procesul de implementare si punere in functiune a solutiilor specifice (inclusiv urmarire – coordonare subcontractanti dupa caz);
 • Asigura managementul partenerilor externi implicati in implementarea solutiilor din aria de responsabilitate ;
 • Participa in procesul de dezvoltare si implementare produse/servicii noi, impreuna cu managerul de produs (din compania de vanzari) si sub coordonarea echipei de dezvoltare de produse noi (la nivelul grupului).

 

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

 • Cerere de inscriere la concurs;
 • Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
 • Certificat cazier judiciar;
 • Certificat medical care sa ateste starea de sanatate a candidatului;
 • Copii ale actelor care sa ateste studiile/specializarile solicitate pentru postul scos la concurs;
 • Copie CI;
 • Copii ale documentele care atesta vechimea in munca (Carnet Munca + Adeverinte);
 • Copie livret militar (daca este cazul);
 • Copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie (daca este cazul), copie certificat nastere copil ( daca este cazul);

 

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

 • Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
 • Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
 • Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
 • Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
 • Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de consultant management in cadrul Compartimentului  Consultanti Management  – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 26.08.2019, ora 14.00.

28.07.2019


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  extern, în data de 29.08.2019,  ora 10.00, pentru ocuparea a unui post de consultant management  (cu atributii de manager de proiect pe fonduri europene pentru implementare solutii energetice), cu contract de muncă pe durată nedeterminata în cadrul Directiei Management Proprietati si Dezvoltare Produse.

 

Conditii de participare la concurs:

 • Studii superioare tehnice cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
 • Cunostinte solide si experienta practica dovedita in managementul proiectelor ;
 • Experienta in utilizarea instrumentelor software de evaluare si proiectare ;
 • MS Office avansat;
 • Cunoasterea limbii engleze (nivel avansat) ;

 

Cerinte:

 • Cunoasterea pietei de energie din Romania ;
 • Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
 • Abilitati de organizare si planificare ;
 • Buna cunoastere a aspectelor tehnice si comerciale, specific solutiilor de eficienta energetica, producere, stocare locala de energie, ( inclusiv sisteme moderne de automatizari ) managementul energiei, alte solutii specifice;
 • Buna cunoastere a reglementarilor in vigoare aplicabile specifice, inclusiv a cerintelor cu privire la autorizarile necesare implementarii proiectelor de eficienta energetica, generare locala, stocare si managementul energiei ;
 • Bune cunostinte si experienta practica in domeniul realizarii de audituri energetice ;
 • Cunoasterea sistemelor de masura, transmitere date, monitorizare/supraveghere la distanta, specifice solutiilor energetice din aria de responsabilitate ;
 • Experienta in evaluarea tehnica economica a solutiilor energetice ;
 • Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
 • Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
 • Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
 • Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
 • Inalte standarde etice;
 • Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare.

 

Atributiile postului:

 • Asigura managementul de proiect pentru implementarea solutiilor de eficienta energetica si /sau producere locala de energie – de la momentul semnarii contractului de implementare ;
 • Raspunde de urmarirea fazelor principale ale implementarii la clienti a solutiilor de eficienta energetica si /sau producere locala de energie ;
 • Asigura comunicarea permanenta cu managerul de vanzari alocat privind etapele si termenele de realizare a lucrarilor ;
 • Elaboreaza, monitorizeaza si raporteaza indicatori de proces relevanti, identifica eventualele deviatii, elaboreaza fise de neconformitate, initiaza masuri corective si preventive si urmareste implementarea acestora ;
 • Valideaza receptia echipamentelor si /sau a lucrarilor executate de prestatorii terti ;
 • Analizeaza reclamatiile de calitate de la beneficiari si identifica masuri de eliminare si prevenire a neconformitatilor ;
 • Participa la stabilirea de criterii si indicatori de calitate pentru contracte si comenzi  ;
 • Intocmeste referate de necesitate pentru achizitia de produse si servicii nesesare in faza de implementare ;
 • Primeste certificate de conformitate ale furnizorilor, verifica si valideaza conformitatea acestora cu cerintele interne ;
 • Asigura intocmirea tuturor analizelor solicitate, aferente ariei de activitate  ;
 • Intocmeste proceduri si instructiuni de lucru aplicabile in aria de responsabilitate ;

 

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

 • Cerere de inscriere la concurs;
 • Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
 • Certificat cazier judiciar;
 • Certificat medical care sa ateste starea de sanatate a candidatului;
 • Copii ale actelor care sa ateste studiile/specializarile solicitate pentru postul scos la concurs;
 • Copie CI;
 • Copii ale documentele care atesta vechimea in munca (Carnet Munca + Adeverinte);
 • Copie livret militar (daca este cazul);
 • Copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie (daca este cazul), copie certificat nastere copil ( daca este cazul);

 

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

 • Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
 • Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
 • Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
 • Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
 • Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de consultant management in cadrul Compartimentului  Consultanti Management  – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 26.08.2019, ora 14.00.

28.07.2019


Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs în data de 24.07.2019 ora 12.00, pentru ocuparea unui post de inginer principal specialist / economist principal specialist cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, în cadrul Serviciului Administrare Personal si Indicatori de Performanta – Directia Resurse Umane si Administrativ – S. FISE Electrica Serv SA.

Condiţiile de participare la concurs:
– Studii universitare absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul științelor economice/ingineresti.
( alte cursuri, atestate si competente profesionale constuituie un avantaj) ;
– Vechime minim 5 ani in domeniul salarizarii ;
– Cunostinte de utilizare a calculatorului (Office Word, Excel)
– Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;
– Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
– Abilitati de organizare si planificare ;
– Abilitatea de a lucra in achipa ;
– Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
– Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
– Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
– Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
– Inalte standarde etice ;

Principalele atributii ale ocupantului postului sunt :
– Analizează mişcarea personalului pe societate, sucursale;
– Analizeaza si urmareste cheltuielile cu salariile aprobate in BVC anual al societăţii;
– Asigură aplicarea grilei matriciale de salarizare şi a regulamentului aferent;
– Intocmeşte lunar raportãrile statistice prevãzute de reglementãrile în vigoare al societăţii;
– Analizeaza, proiecteaza si realizeaza baze de date ce alcatuiesc materialele de raportare catre Institutul National de Statistica, si alte organisme abilitate;
– Elaboreaza sintezele si programele privind evolutia indicatorilor tehnico-economici;
– Intocmeste rapoarte, grafice, statistici pentru a sumariza si reprezenta analizele cu privire la evolutia sistemului de salarizare corelate cu clasificarile ocupatiilor;
– Participa la elaborarea si actualizarea organigramelor societatii si ale sucursalelor;
– Intocmeste si actualizeaza statele de functiuni populate in corelare cu organigrama societatii si a sucursalelor;
– Intocmeste alte raportari statistice solicitate de catre Institutul National de Statistica si Ministerul Finantelor Publice;
– Tine evidenta numarului de personal efectiv si mediu existenti in cadrul societatii si urmareste miscarea acestora;

– Asigura legatura functionala de colaborare si coordonare cu toate unitatile teritoriale in domeniul de activitate;
– Gestioneaza evidenţa personalului beneficiar al cotei de energie electrică în timpul anului;

Conform art. 6.9 din Procedura de Angajare a Personalului “ POCU –Serv “ 19 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

– Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului societatii ;
– Copia actului de identitate;
– Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului ;
– Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– Certificat de cazier judiciar ;
– Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– Curriculum vitae actualizat ;
– Copie livret militar;
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de inginer principal specialist / economist principal specialist din cadrul Serviciului Administrare Personal si Indicatori de Performanta – Directia Resurse Umane si Administrativ vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 23.07.2019, ora 16.00.

16.07.2019


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs în data de 10.04.2019 ora 14.00, pentru ocuparea unui post de consilier juridic cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul Serviciului Juridic – S. FISE Electrica Serv SA

Profilul candidatului:
Absolvent de studii superioare juridice cu diploma de licenta (alte cursuri de specializare profesionala in domeniu prezinta avantaj);
Aptitudini organizatorice si abilitati de comunicare;
Cunostinte de limba engleza;
Capacitate de a-si forma o viziune de ansamblu asupra organizatiei;
Experiența in domeniul administrarii patrimoniului;
Capacitate de analiză şi sinteză;
Abilități de organizare și planificare;
Abilitatea de a lucra in echipa;
Abilități foarte bune de comunicare și prezentare;
Pastrarea unui grad ridicat de confidentialitate;
Orientare către soluționarea problemelor printr-o abordare proactivă și creativă;
Inalte standarde etice.

Competente si cerinte:

Cunostinte in domeniul activitatii de gestiune a patrimoniului;
Cunostinte specifice activitatilor de clarificare a situatiei juridice a imobilelor, operatiuni de inscriere a dreptului de proprietate, aport in natura la capitalul social al unor imobile;
Cunoasterea specificului activitatilor care constituie obiectul de activitate al societatii si Serviciului Patrimoniu;
Cunostinte de utilizarea calculatorului (Office Word, Exel, alte aplicatii specifice activitatii) pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;

Responsabilitatile postului:
1. Derularea activitatilor specifice Serviciului Patrimoniu cu respectarea legislatiei in vigoare, asigurarea confidentialitatii si a secretului de serviciu, in conditii de calitate si la termenele stabilite;
2. Elaborarea şi aplicarea procedurilor interne de lucru pentru toate activităţile desfăşurate în cadrul Serviciului Patrimoniu, în conformitate cu procedura cadru aprobată;
3. Elaborarea de propuneri de norme, proceduri, instrucţiuni şi regulamente, privind activităţile aferente obiectului propriu de activitate;

4. Reprezentarea societatii, pe bază de mandat sau delegare, în domeniile proprii de activitate, in fata autorităţilor publice şi diverselor organisme de specialitate;
5. Intocmirea punctelor de vedere privind litigiile aflate in derulare la instantele judecatoresti avand ca obiect imobile si imobilizari corporale aflate in patrimoniul S FISE Electrica Serv SA;
6. Coordonarea şi urmărirea derularii activităţii de înscriere în evidenţele de publicitate imobiliară a dreptului de proprietate al societăţii asupra imobilelor aflate în patrimoniu, precum si asigurarea evidenţei patrimoniului imobiliar existent la nivelul S FISE Electrica Serv SA;
7. Asigurarea inventarierii bunurilor patrimoniale la nivelul S FISE Electrica Serv SA;
8. Analizarea si rezolvarea sesizarilor si reclamatiilor referitoare la bunurile patrimoniale aflate in litigiu cu persoane fizice sau juridice;
9. Controlul juridic si vizarea contractelor de inchiriere incheiate la nivelul Serviciului si care au ca obiect bunuri din patrimoniu societatii;
10. Intocmirea situatiilor privind spatiile disponibile pentru valorificare prin inchiriere/vanzare;
11. Gestionarea si urmărirea acţiunii de dobândire a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente SISE/AISE;
12. Coordonarea, derularea şi urmărirea activităţilor de clarificare a situatiei juridice a imobilelor din patrimoniul FISE;
13. Intocmirea documentelor necesare emiterii deciziilor aferente domeniului propriu de activitate în vederea obţinerii aprobarilor necesare conform Statutului societatii;
14. Analizarea si intocmirea notelor de fundamentare pentru documentaţiile privind închirierea/vânzarea locuinţelor de serviciu aflate în patrimoniul societăţii în vederea obţinerii aprobarilor necesare conform Statutului societatii;
15. Analizarea si intocmirea notelor de fundamentare în vederea obţinerii aprobării CA al societăţii, pentru scoaterea din functiune, valorificarea si casarea mijloacelor fixe amortizate/neamortizate integral si de scoatere din uz, valorificare si casare a obiectelor de inventar, echipamentului de lucru si protectie in folosinta, la nivelul S FISE Electrica Serv SA;
16. Organizarea si gestionarea sistemului informaţional în domeniu propriu de activitate, precum si a informatiilor si documentelor transmise la si de la Serviciul Patrimoniu;
17. Asigurarea implementarii documentelor sistemului de management al calităţii referitoare la procesele de care răspunde, controlarea modului de desfăşurare al acestor procese, analizarea rezultatelor şi stabilirea limitelor de competenţă şi acţiunile pentru îmbunătăţirea performanţelor proceselor specifice activităţii de patrimoniu, definite prin proceduri şi instrucţiuni de calitate;

Candidaţii vor prezenta cereri de înscriere însoţite de următoarele documente:
– acte studii ( copie xerox)
– curriculum vitae actualizat
– copie CI
– acte care atesta competentele profesionale
– documente vechime (Carnet Munca + Adeverinte)
– cazier judiciar
– adeverinta medic de familie (apt de munca)
– Copie certificate de nastere, casatorie , nastere copil.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de consilier juridic in cadrul Serviciului Juridic vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 09.04.2019, ora 14.00.

03.04.2019


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern, în data de 10.04.2019, ora 13,00, pentru ocuparea unui post de consultant management cu contract de muncă pe durată nedeterminată în cadrul Compartimentului Consultanti Management – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse – S. FISE Electrica Serv SA

Condiţiile de participare la concurs:
– Studii superioare cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constuituie un avantaj) ;
– Buna cunoastere a aspectelor tehnice si comerciale, specific solutiilor de eficienta energetica, producere, stocare locala de energie,
– Buna cunoastere a reglementarilor in vigoare aplicabile specifice, inclusiv a cerintelor cu privire la autorizarile necesare implementarii prioectelor de eficienta energetica, generare locala, stocare si managementul energiei ;
– Cunostinte solide si experienta practica dovedita in managementul proiectelor ;
– Experienta in utilizarea instrumentelor software de evaluare si proiectare ;
– MS Office avansat ;
– Cunoasterea limbii engleze ( nivel avansat) ;
– Cunoasterea pietei de energie din Romania ;
– Instruiri specifice, autorizari specifice ;
– Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;
– Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
– Abilitati de organizare si planificare ;
– Abilitatea de a lucre in achipa ;
– Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
– Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
– Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
– Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
– Inalte standarde etice ;

Responsabilitatile propuse:
– Autorizarea societatii ca prestator in programul „ Casa Verde” finantat de Agentia Fondului de Mediu;

– Asigurarea relatiei cu EFSA si punerea la punct a documentelor si procedurilor in vederea implementarii programului;
– Gestionarea subcontractorilor si furnizorilor din programul „ Casa Verde”;
– Gestionarea programului de instalare a compensatoarelor de energie reactiva la clientiii EFSA, in programul comun dezvoltat de EFSA ;
– Gestionarea contractelor cu proiectantii si furnizirii din program ;
– Alte atributii prevazute in fisa postului in legatura cu dezvoltarea afacerii ;
Candidaţii vor prezenta cereri de înscriere însoţite de următoarele documente:
– acte care sa ateste studiile efectuate
– curriculum vitae actualizat
– copie CI
– alte competente profesionale
– documente vechime ( Carnet Munca + Adeverinte )
– cazier judiciar
– adeverinta medic de familie (apt de munca)
– livret militar
– copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie, copie certificat nastere copil.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de consultant management in cadrul Compartimentului Consultanti Management – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 09.04.2019, ora 14.00.

02.04.2019


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern, în data de 10.04.2019, ora 13.00, pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de consultanti management ( un post cu atributii de manager de proiect pe fonduri europene pentru implementare solutii energetice si 2 posturi cu atributii de manager solutii energetice), cu contract de muncă pe durată nedeterminata în cadrul Directiei Management Proprietati si Dezvoltare Produse – S. FISE Electrica Serv SA

Condiţiile de participare la concurs:
– Studii superioare cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constuituie un avantaj) ;
– Buna cunoastere a aspectelor tehnice si comerciale, specific solutiilor de eficienta energetica, producere, stocare locala de energie, ( inclusiv sisteme modern de automatizari ) managementul energiei, alte solutii specifice ;
– Buna cunoastere a reglementarilor in vigoare aplicabile specifice, inclusiv a cerintelor cu privire la autorizarile necesare implementarii prioectelor de eficienta energetica, generare locala, stocare si managementul energiei ;
– Bune cunoastinte si experienta practica in domeniul realizarii de audituri energetice ;
– Cunoasterea sistemelor de masura, transmitere date, monitorizare/supraveghere la distanta, specifice solutiilor energetice din aria de responsabilitate ;
– Cunostinte solide si experienta practica dovedita in managementul proiectelor ;
– Experienta in evaluarea tehnica economica a solutiilor energetice ;
– Experienta in utilizarea instrumentelor software de evaluare si proiectare ;
– MS Office avansat ;
– Cunoasterea limbii engleze ( nivel avansat) ;
– Cunoasterea pietei de energie din Romania ;
– Instruiri specifice, autorizari specifice ;
– Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;
– Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
– Abilitati de organizare si planificare ;
– Abilitatea de a lucre in achipa ;
– Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
– Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
– Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
– Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
– Inalte standarde etice ;

Responsabilitatile propuse pentru ocuparea posturilor de consultant management cu atributii de de manager de solutii energetice :
– Analizeaza datele relevante colectate sau rezultate in urma auditurilor efectuate si configureaza si dimensioneaza solutiile care se preteaza a fi implementate in conformitate cu necesitatile clientilor ;
– Elaboreaza studii / analize de pre-fezabilitate, analize cost – beneficiu, si alte tipuri de analize pentru solutii propuse ;
– Asigura datele de baza si intocmirea ofertelor/cotatiilor aferenteimplementarii solutiilor energetice
– Ofera consultanta de specialitate clientilor in domeniul implementarii de solutiide eficienta energetica;
– Intocmeste planuri tehnice si elaboreaza specificatiile tehnice pentru solutiile propuse ;
– Ofera suport tehnic necesar in procesul de vanzare, pentru solutiile din aria de responsabilitate ;
– Colaboreaza cu alte departamente sau companii din cadrul grupului precum si cu colaboratorii externi pentru evaluarea proiectelor din punct de vedere tehnico – economic ;
– Asigura asistenta / suport tehnic specific in procesul de implementare si punere in functiune a solutiilor specifice( inclusiv urmarire – coordonare subcontractanti dupa caz. )
– Asigura managementul partenerilor externi implicati in implementarea solutiilor din aria de responsabilitate ;
– Participa in procesul de dezvoltare si implementare produse/serviii noi, impreuna cu managerul de produs( din compania de vanzari ) si sub coordonarea echipei de dezvoltare de produse noi( la nivelul grupului.)
Responsabilitatile propuse pentru ocuparea posturilor de consultant management cu atributii de de manager proiect pe fonduri europene pentru implementarea de solutii energetice ;
– Asigura managementul de proiect pentru implementarea solutiilor de eficienta energetica si /sau producere locala de energie – de la momentul semnarii contractului de implementare ;
– Raspunde de urmarirea fazelor principale ale implementarii la clienti a solutiilor de eficienta energetica si /sau producere locala de energie ;
– Asigura comunicarea permanenta cu managerul de vanzari alocat privind etapele si termenele de realizare a lucrarilor ;
– Elaboreaza, monitorizeaza si raporteaza indicatori de proces relevanti, identifica eventualele deviatii, elaboreaza fise de neconformitate, initiaza masuri corective si preventive si urmareste implementarea acestora ;
– Valideaza receptia echipamentelor si /sau a lucrarilor executate de prestatorii terti ;
– Analizeaza reclamatiile de calitate de la beneficiari si identifica masuri de eliminare si prevenire a neconformitatilor ;
– Participa la stabilirea de criterii si indicatori de calitatepentru contracte si comenzi ;
– Intocmeste referate de necesitate pentru achizitia de produse si servicii nesesare in faza de implementare ;
– Primeste certificate de conformitate ale furnizorilor, verifica si valideaza conformitatea acestora cu cerintele interne ;
– Asigura intocmirea tuturor analizelor solicitate, aferente ariei de activitate ;
– Intocmeste proceduri si instructiuni de lucru aplicabile in aria de responsabilitate ;
Candidaţii vor prezenta cereri de înscriere însoţite de următoarele documente:
– acte care sa ateste studiile efectuate
– curriculum vitae actualizat
– copie CI
– alte competente profesionale
– documente vechime (Carnet Munca + Adeverinte)
– cazier judiciar
– adeverinta medic de familie (apt de munca)
– livret militar
– Copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie, copie certificat nastere copil.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de consultant management in cadrul Compartimentului Consultanti Management – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 09.04.2019, ora 14.00.

02.04.2019


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs în data de 10.04.2019 ora 12.00, pentru ocuparea unui post de inginer/ economist principal specialist cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane si Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta.

Condiţiile de participare la concurs:
– Studii universitare absolvite cu diploma de licenta;
– Vechime minim 3 ani in domeniul resurselor umane ;
– Cunostinte avansate de operare calculator ; ( Office, Word, Excel , PowerPoint )
– Cunoscator al legislatiei muncii si a legislatiei fiscale, inclusiv tot ceea ce presupune calculul salariilor;
– Flexibilitate in a lucra cu diverse aplicatii informatice online si offline, capacitate de invatare si adaptare rapida;
– Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita ;
– Să fie orientat spre oameni şi soluţii, deschis, flexibil ;

Responsabilitatile propuse pentru ocuparea postului :

Analizează mişcarea personalului pe societate, sucursale;
Analizeaza si urmareste cheltuielile cu salariile aprobate in BVC anual al societăţii;
Asigură aplicarea grilei matriciale de salarizare şi a regulamentului aferent;
Intocmeşte lunar raportãrile statistice prevãzute de reglementãrile în vigoare al societăţii;
Analizeaza, proiecteaza si realizeaza baze de date ce alcatuiesc materialele de raportare catre Institutul National de Statistica, si alte organisme abilitate;
Elaboreaza sintezele si programele privind evolutia indicatorilor tehnico-economici;
Intocmeste rapoarte, grafice, statistici pentru a sumariza si reprezenta analizele cu privire la evolutia sistemului de salarizare corelate cu clasificarile ocupatiilor;
Participa la elaborarea si actualizarea organigramelor societatii si ale sucursalelor;
Intocmeste si actualizeaza statele de functiuni populate in corelare cu organigrama societatii;
Intocmeste alte raportari statistice solicitate de catre Institutul National de Statistica si Ministerul Finantelor Publice;
Tine evidenta numarului de personal efectiv si mediu existenti in cadrul societatii si urmareste miscarea acestora;
Asigura legatura functionala de colaborare si coordonare cu toate unitatile teritoriale in domeniul de activitate;
Gestioneaza evidenţa personalului beneficiar al cotei de energie electrică în timpul anului;
Opereaza in registrul general de evidenta a personalului – REVISAL;
Opereaza in programul de salarizare.

Candidaţii vor prezenta cereri de înscriere însoţite de următoarele documente:
– acte care sa ateste studiile efectuate
– curriculum vitae actualizat
– copie CI
– alte competente profesionale
– documente vechime (Carnet Munca + Adeverinte)
– cazier judiciar
– adeverinta medic de familie (apt de munca)
– livret militar
– Copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie, copie certificat nastere copil.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului din cadrul Serviciului Administrare Personal si Indicatori de Performanta – Directia Resurse Umane si Administrativ vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 09.04.2019, ora 14.00.

02.04.2019


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs în data de 10.04.2019 ora 9.00 pentru ocuparea unui post de inginer cu contract individual de munca pe durata nedeterminata in cadrul Serviciului Transport – Directia Tehnica – S. FISE Electrica Serv SA

Condiţiile de participare la concurs:

– Studii superioare cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constuituie un avantaj) ;
– MS Office avansat ;
– Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;
– Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
– Abilitati de organizare si planificare ;
– Abilitatea de a lucra in echipa ;
– Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
– Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
– Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
– Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
– Inalte standarde etice ;

Responsabilitatile propuse pentru ocuparea postului de inginer :

– Elibereaza foile de parcurs si tine evidenta acestora;
– Intocmeste fisa activitatii zilnice a autovehiculelor ;
– Analizeaza si raporteaza lunar consumurile de carburanti ;
– Verifica datele financiare transmise de sucursale referitoare la domeniul de activitate, asigura centralizarea si prelucrarea acestora ;
– Efectueaza raportari lunare, semestriale cu privire la veniturile si cheltuielile specifice Serviciului Transport ;
– Urmareste scadenta la inspectiile tehnice periodice si asigura efectuarea la timp a acestora ;
– Urmareste activitatea auto prin sistemele de monitorizare I – Track ( GPS ) si fleet 1
( platforma software pentru reparatii auto ) ;

– Intocmeste referate de necesitate/achizitie pentru autovehiculele din parcul propriu ;
– Verifica si asigura efectuarea reviziilor si reparatiilor atat pentru parcul propriu cat si pentru autovehiculele ce se supun contractelor de prestari servicii cu alte entitati ;
– Asigura achizitionarea de piese de schimb si consumabile pentru parcul propriu cat si pentru autovehiculele ce se supun contractului cu S Electrica Furnizare SA, conform referatelor de necessitate ;

Candidaţii vor prezenta cereri de înscriere însoţite de următoarele documente:
– acte studii
– curriculum vitae actualizat
– copie CI
– acte care atesta competentele profesionale
– documente vechime (Carnet Munca + Adeverinte)
– cazier judiciar
– adeverinta medic de familie (apt de munca)
– Copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie, copie certificat nastere copil.
– Livret militar

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de inginer in cadrul Serviciului Transport – Directia Tehnica vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 09.04.2019, ora 14.00.

02.04.2019


Posturi disponibile: DIRECTOR GENERALDIRECTOR ECONOMICDIRECTOR GENERAL ADJUNCTDIRECTOR DIVIZIE MANAGEMENT PROPRIETĂȚI ȘI DEZVOLTARE PRODUSEDIRECTOR TEHNIC


FORMULAR F1 FISE * | FORMULAR F2 FISE * | FORMULAR F3 FISE * | FORMULAR F4 FISE * | FORMULAR F5 FISE *

(* formulare editabile)

 


ANUNŢ DE RECRUTARE pentru poziţia de

DIRECTOR GENERAL

al FISE Electrica Serv SA

Filiala de Întreținere și Servicii Energetice (FISE) Electrica Serv SA derulează cu sprijinul Pluri Consultants România, un important proces de recrutare și selecție a candidaților pentru ocuparea pentru  postului de Director General din structura sa.

FISE Electrica Serv S.A.  este unul dintre cei mai performanți prestatori de servicii energetice din România, propunându-și sa-si consolideze aceasta pozitie pe piata interna si totodata să-si dezvolte  portofoliul de activitati pe piata externa din domeniu.

Principalul obiect de activitate al FISE Electrica Serv S.A. este asigurarea activităților suport pentru operatorii de distribuție din Grupul Electrica, E-oN, CEZ, Enel, pentru alti jucatori din piața de profil din România – producători de energie  electrică (Hidroelectrica, Complexurile  Energetice Oltenia si Hunedoara), operatorul național de transport Transelectrica, cât și pentru alți operatori economici din diverse domenii de activitate (infrastructura rutieră și feroviară, producție și transport de produse petroliere, gaz), autorități publice și diversi operatori economici.

Astfel, FISE Electrica Serv S.A. asigură, prin resurse proprii sau prin diverse parteneriate cu colaboratori de specialitate, servicii de cosultanță și proiectare, mentenanță preventivă și corectivă, încercări și verificări, modernizări, reabilitări, suport în asigurare cu mijloace auto și utilaje, materiale de bază și echipamente de specialitate pentru rețele electrice de utilizare, distribuție și transport în sectorul energetic, de la 0.4 kV la 400 kV.

Misiunea FISE  Electrica Serv S.A. este aceea de a presta servicii de înaltă calitate, care să răspundă cerințelor tuturor categoriilor de clienți, în vederea menținerii și dezvoltării proceselor proprii ale acestora.

Obiectivele FISE Electrica Serv S.A. se incadrează în Planul strategic al Grupului Electrica si urmăresc în principal:
·         Îmbunătățirea performanței financiare pentru toate procesele derulate;
·         Îmbunătățirea performanței operaționale;
·         Creșterea calității serviciilor oferite;
·         Creșterea productivității.
În acest sens, procesele derulate în societate au la bază analiza mediului macro-economic, pentru a determina factorii interni și externi de impact pentru tendințele viitoare pe piața serviciilor de profil. În baza acestei analize sunt stabilite direcțiile de acțiune privind menținerea activităților de bază și eventualele oportunități de extindere a portofoliului de afaceri.

Din punct de vedere structural, FISE Electrica Serv S.A. este organizată, astfel încât să acopere întregul volum de lucrări descrise mai sus, în arealul de activitate al operatorilor de distribuție din componența Grupului Electrica. În prezent, Societatea este reprezentată în teritoriu de 3(trei) Sucursale de Întreţinere şi Servicii Energetice (SISE), entităţi regionale fără personalitate juridică, care derulează activități în zona de nord-vest (SISE Electrica Transilvania Nord, cu sediul în Cluj),  zona centrală (SISE Electrica Transilvania Sud – cu sediul în Brașov) și zona de sud-est (SISE Electrica Muntenia Nord, cu sediul în Ploiești). Pe masura dezvoltării portofoliului de afaceri și în alte zone, structura organizatorică se va completa în mod corespunzător, în vederea asigurării unei flexibilități operaționale în relațiile cu noii clienți.

 1. Cerințe și criterii de selecție

Pentru a fi eligibili pentru acest post, candidații interesați trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

 • Studii superioare absolvite în domeniile economic, tehnic sau juridic;
 • Constituie avantaj absolvirea altor programe de studii superioare sau a studiilor de MBA / Masterat / Doctorat în domenii relevante pentru activitatea companiei);
 • Cunostinte de limba engleza;
 • Experiență profesională totală de cel puțin 10 ani;
 • Minim 5 ani de experiență relevanta anterioară in functii de conducere si/sau administrare in cadrul unei companii de talie similară cu FISE Electrica Serv;
 • Constituie avantaj experiența anterioară în societati cu domeniul de activitate similar;
 • Constituie avantaj experiența în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere relevante;
 • Competențe de management strategic, de management general, de managementul performanței organizaționale, de management al proiectelor, de raportare cantitativă și calitativă asupra rezultatelor companiei ;
 • Foarte bun cunoscător al pieței de servicii energetice
 • Foarte bun cunoscător al legislației naționale și europene specifice;
 • Personalitate puternică, capabil să reprezinte compania în relația cu instituții și autorități, cu reale abilități de negociere;
 • Dinamic, cu capacitatea de a conduce oamenii și de a constitui un exemplu prin propria implicare, atitudine pozitivă și pro-activă
 • Bune competente de utilizare a pachetului MS Office;
 • Abilități de comunicare interpersonală și instituțională și de relaționare eficace și eficientă
 • Înalte standarde de etică si integritate
 • Să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență)
 • Să aibă o bună reputație personală și profesională

Pe lângă aceste criterii, pe parcursul procesului de selecție vor fi evaluate și alte competențe ce fac parte din următoarele grupe de competențe:

 • competențe conceptuale;
 • competențe manageriale;
 • competențe de guvernanță corporativă;
 • competențe personale și sociale;
 1. Etapele procesului de recrutare si selecție

Candidatii interesați de ocuparea postului de Director General al FISE Electrica Serv  S.A.vor fi selectați la capătul unui proces care are următoarele etape:

 • Depunerea și evaluarea eligibilității candidaturilor;
 • Selecția inițială – analiza dosarului de candidatură, interviu online sau telefonic, verificare referințe, administrarea unor probe (chestionare) de evaluare;
 • Selecția finală – interviu panel în prezența comisiei de selecție și evaluarea planului de management elaborat și depus anterior interviului de selecție finală;
 • Nominalizarea și mandatarea – comunicarea rezultatelor finale, nominalizarea candidaților selectați, încheierea contractelor de mandat

Fiecare dintre aceste etape este eliminatorie.

 1. Depunerea candidaturilor

Candidații care doresc să aplice pentru postul de Director General sunt rugați să trimită,  până la data de 7 martie 2019,  pe adresa office@pluri.ro  un mesaj cu titlul ”Candidatură FISE_DG_Nume și prenume candidat” (exemplu: ”Candidatură FISE_DG_Ioana Popescu”) la care să atașeze un dosar electronic de candidatură care va cuprinde:

 • un CV relevant și actualizat, dacă se poate utilizând formatul Europass compact;
 • copii scanate ale actelor de studii (diplome și/sau certificate) precum și ale actelor de identitate, în cazul în care numele candidatului s-a schimbat prin căsătorie pe perioada studiilor;
 • formulare:
  • F1 – cererea de participare la procesul de selecție
  • F2 – declarație de conformitate
  • F3 – acordul de obținere, prelucrare și verificare a datelor cu caracter personal
  • F4 – declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese
  • F5 – declarația de interese
 • planul de management – la aceste documente, candidații nominalizați pe lista scurtă vor adăuga un plan de management elaborat și depus anterior etapei de selecție finală, urmând indicațiile comunicate candidaților prin e-mail de reprezentanții Pluri Consultants România.
 • Cazier fiscal si judiciar – aceste documente vor fi solicitate ulterior doar candidaților de pe lista lungă

Toate candidaturile vor fi tratate cu absolută confidențialitate.


ANUNŢ DE RECRUTARE pentru poziţia de

DIRECTOR ECONOMIC

al FISE Electrica Serv SA

Filiala de Întreținere și Servicii Energetice (FISE) Electrica Serv SA derulează cu sprijinul Pluri Consultants România, un important proces de recrutare și selecție a candidaților pentru ocuparea pentru  postului de Director Economic din structura sa.

FISE Electrica Serv S.A.  este unul dintre cei mai performanți prestatori de servicii energetice din România, propunându-și sa-si consolideze aceasta pozitie pe piata interna si totodata să-si dezvolte  portofoliul de activitati pe piata externa din domeniu.

Principalul obiect de activitate al FISE Electrica Serv S.A. este asigurarea activităților suport pentru operatorii de distribuție din Grupul Electrica, E-oN, CEZ, Enel, pentru alti jucatori din piața de profil din România – producători de energie  electrică (Hidroelectrica, Complexurile  Energetice Oltenia si Hunedoara), operatorul național de transport Transelectrica, cât și pentru alți operatori economici din diverse domenii de activitate (infrastructura rutieră și feroviară, producție și transport de produse petroliere, gaz), autorități publice și diversi operatori economici.

Astfel, FISE Electrica Serv S.A. asigură, prin resurse proprii sau prin diverse parteneriate cu colaboratori de specialitate, servicii de cosultanță și proiectare, mentenanță preventivă și corectivă, încercări și verificări, modernizări, reabilitări, suport în asigurare cu mijloace auto și utilaje, materiale de bază și echipamente de specialitate pentru rețele electrice de utilizare, distribuție și transport în sectorul energetic, de la 0.4 kV la 400 kV.

Misiunea FISE  Electrica Serv S.A. este aceea de a presta servicii de înaltă calitate, care să răspundă cerințelor tuturor categoriilor de clienți, în vederea menținerii și dezvoltării proceselor proprii ale acestora.

Obiectivele FISE Electrica Serv S.A. se incadrează în Planul strategic al Grupului Electrica si urmăresc în principal:
·         Îmbunătățirea performanței financiare pentru toate procesele derulate;
·         Îmbunătățirea performanței operaționale;
·         Creșterea calității serviciilor oferite;
·         Creșterea productivității.
În acest sens, procesele derulate în societate au la bază analiza mediului macro-economic, pentru a determina factorii interni și externi de impact pentru tendințele viitoare pe piața serviciilor de profil. În baza acestei analize sunt stabilite direcțiile de acțiune privind menținerea activităților de bază și eventualele oportunități de extindere a portofoliului de afaceri.

Din punct de vedere structural, FISE Electrica Serv S.A. este organizată, astfel încât să acopere întregul volum de lucrări descrise mai sus, în arealul de activitate al operatorilor de distribuție din componența Grupului Electrica. În prezent, Societatea este reprezentată în teritoriu de 3(trei) Sucursale de Întreţinere şi Servicii Energetice (SISE), entităţi regionale fără personalitate juridică, care derulează activități în zona de nord-vest (SISE Electrica Transilvania Nord, cu sediul în Cluj),  zona centrală (SISE Electrica Transilvania Sud – cu sediul în Brașov) și zona de sud-est (SISE Electrica Muntenia Nord, cu sediul în Ploiești). Pe masura dezvoltării portofoliului de afaceri și în alte zone, structura organizatorică se va completa în mod corespunzător, în vederea asigurării unei flexibilități operaționale în relațiile cu noii clienți.

 1. Cerințe și criterii de selecție

Pentru a fi eligibili pentru acest post, candidații interesați trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

 • Studii superioare absolvite în domeniul economic;
 • Constituie avantaj absolvirea altor programe de studii superioare sau a studiilor de MBA / Masterat / Doctorat în domenii relevante pentru activitatea economică a companiei);
 • Cunostinte de limba engleza;
 • Experiență profesională totală de cel puțin 10 ani;
 • Minim 5 ani de experiență anterioară in functii de conducere în domeniul economic in companii relevante ;
 • Constituie avantaj experiența anterioară în societati cu domeniul de activitate similar;
 • Constituie avantaj experiența anterioara în domeniul energetic;
 • Constituie avantaj cunoștințele demonstrate și experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere relevante;
 • Competențe de management strategic, de management financiar, de management al performanței organizaționale, de raportare cantitativă și calitativă asupra rezultatelor companiei;
 • Cunoscător al legislației nationale și europene din domeniile financiar, contabil, economic, comercial, fiscal;
 • Experienta de utilizare si/sau implementare a programelor ERP;
 • Cunostinte si experienta in raportarea in standardele IFRS;
 • Constituie avantaj experienta anterioara de lucru in SAP;
 • Abilități de comunicare interpersonală și instituțională și de relaționare eficace și eficientă
 • Personalitate puternică, capabil să reprezinte compania în relația cu instituții și autorități;
 • Dinamic, cu capacitatea de a conduce oamenii și de a constitui un exemplu prin propria implicare, atitudine pozitivă și pro-activă
 • Înalte standarde de etică si integritate
 • Să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență)
 • Să aibă o bună reputație personală și profesională

Pe lângă aceste criterii, pe parcursul procesului de selecție vor fi evaluate și alte competențe ce fac parte din următoarele grupe de competențe:

 • competențe conceptuale;
 • competențe manageriale;
 • competențe de guvernanță corporativă;
 • competențe personale și sociale;
 1. Etapele procesului de recrutare si selecție

Candidatii interesați de ocuparea postului de Director Economic al FISE Electrica Serv  S.A.vor fi selectați la capătul unui proces care are următoarele etape:

 • Depunerea și evaluarea eligibilității candidaturilor;
 • Selecția inițială – analiza dosarului de candidatură, interviu online sau telefonic, verificare referințe, administrarea unor probe (chestionare) de evaluare;
 • Selecția finală – interviu panel în prezența comisiei de selecție și evaluarea planului de management elaborat și depus anterior interviului de selecție finală;
 • Nominalizarea și mandatarea – comunicarea rezultatelor finale, nominalizarea candidaților selectați, încheierea contractelor de mandat

Fiecare dintre aceste etape este eliminatorie.

 1. Depunerea candidaturilor

Candidații care doresc să aplice pentru postul de Director Economic sunt rugați să trimită,  până la data de 7 martie 2019,  pe adresa office@pluri.ro  un mesaj cu titlul ”Candidatură FISE_DE_Nume și prenume candidat” (exemplu: ”Candidatură FISE_DE_Ioana Popescu”) la care să atașeze un dosar electronic de candidatură care va cuprinde:

 • un CV relevant și actualizat, dacă se poate utilizând formatul Europass compact;
 • copii scanate ale actelor de studii (diplome și/sau certificate) precum și ale actelor de identitate, în cazul în care numele candidatului s-a schimbat prin căsătorie pe perioada studiilor;
 • formulare:
  • F1 – cererea de participare la procesul de selecție
  • F2 – declarație de conformitate
  • F3 – acordul de obținere, prelucrare și verificare a datelor cu caracter personal
  • F4 – declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese
  • F5 – declarația de interese
 • Candidatilor inscrisi pe lista lunga li se vor solicita cazierul fiscal si judiciar;
 • planul de management – la aceste documente, candidații nominalizați pe lista scurtă vor adăuga un plan de management elaborat și depus anterior etapei de selecție finală, urmând indicațiile comunicate candidaților prin e-mail de reprezentanții Pluri Consultants România.
 • Cazier fiscal si judiciar – aceste documente vor fi solicitate ulterior doar candidatilor de pe lista lunga

Toate candidaturile vor fi tratate cu absolută confidențialitate.


ANUNŢ DE RECRUTARE pentru poziţia de

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

al FISE Electrica Serv SA

Filiala de Întreținere și Servicii Energetice (FISE) Electrica Serv SA derulează cu sprijinul Pluri Consultants România, un important proces de recrutare și selecție a candidaților pentru ocuparea pentru  postului de Director General Adjunct din structura sa.

FISE Electrica Serv S.A.  este unul dintre cei mai performanți prestatori de servicii energetice din România, propunându-și sa-si consolideze aceasta pozitie pe piata interna si totodata să-si dezvolte  portofoliul de activitati pe piata externa din domeniu.

Principalul obiect de activitate al FISE Electrica Serv S.A. este asigurarea activităților suport pentru operatorii de distribuție din Grupul Electrica, E-oN, CEZ, Enel, pentru alti jucatori din piața de profil din România – producători de energie  electrică (Hidroelectrica, Complexurile  Energetice Oltenia si Hunedoara), operatorul național de transport Transelectrica, cât și pentru alți operatori economici din diverse domenii de activitate (infrastructura rutieră și feroviară, producție și transport de produse petroliere, gaz), autorități publice și diversi operatori economici.

Astfel, FISE Electrica Serv S.A. asigură, prin resurse proprii sau prin diverse parteneriate cu colaboratori de specialitate, servicii de cosultanță și proiectare, mentenanță preventivă și corectivă, încercări și verificări, modernizări, reabilitări, suport în asigurare cu mijloace auto și utilaje, materiale de bază și echipamente de specialitate pentru rețele electrice de utilizare, distribuție și transport în sectorul energetic, de la 0.4 kV la 400 kV.

Misiunea FISE  Electrica Serv S.A. este aceea de a presta servicii de înaltă calitate, care să răspundă cerințelor tuturor categoriilor de clienți, în vederea menținerii și dezvoltării proceselor proprii ale acestora.

Obiectivele FISE Electrica Serv S.A. se incadrează în Planul strategic al Grupului Electrica si urmăresc în principal:

 • imbunătățirea performanței financiare pentru toate procesele derulate;
 • Îmbunătățirea performanței operaționale;
 • Creșterea calității serviciilor oferite;
 • Creșterea productivității. În acest sens, procesele derulate în societate au la bază analiza mediului macro-economic, pentru a determina factorii interni și externi de impact pentru tendințele viitoare pe piața serviciilor de profil. În baza acestei a

Din punct de vedere structural, FISE Electrica Serv S.A. este organizată, astfel încât să acopere întregul volum de lucrări descrise mai sus, în arealul de activitate al operatorilor de distribuție din componența Grupului Electrica. În prezent, Societatea este reprezentată în teritoriu de 3(trei) Sucursale de Întreţinere şi Servicii Energetice (SISE), entităţi regionale fără personalitate juridică, care derulează activități în zona de nord-vest (SISE Electrica Transilvania Nord, cu sediul în Cluj),  zona centrală (SISE Electrica Transilvania Sud – cu sediul în Brașov) și zona de sud-est (SISE Electrica Muntenia Nord, cu sediul în Ploiești). Pe masura dezvoltării portofoliului de afaceri și în alte zone, structura organizatorică se va completa în mod corespunzător, în vederea asigurării unei flexibilități operaționale în relațiile cu noii clienți.

 1. Cerințe și criterii de selecție

Pentru a fi eligibili pentru acest post, candidații interesați trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

 • Studii superioare absolvite în domeniile economic, tehnic sau juridic;
 • Constituie avantaj absolvirea altor programe de studii superioare sau a studiilor de MBA / Masterat / Doctorat în domenii relevante pentru activitatea companiei);
 • Cunostinte de limba engleza;
 • Experiență profesională totală de cel puțin 10 ani;
 • Minim 5 ani de experiență relevanta anterioară in functii de conducere si/sau administrare in cadrul unei companii de talie similară cu FISE Electrica Serv;
 • Constituie avantaj experiența anterioară în societati cu domeniul de activitate similar;
 • Constituie avantaj experiența anterioară în domeniul energetic;
 • Constituie avantaj experiența în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere relevante;
 • Competențe de management strategic, general, al performanței organizaționale, de raportare cantitativă și calitativă asupra rezultatelor companiei ;
 • Foarte bun cunoscător al pieței de servicii energetice și al legislației interne și europene specifice;
 • Bune competente de utilizare a pachetului MS Office;
 • Abilități de comunicare interpersonală și instituțională și de relaționare eficace și eficientă
 • Personalitate puternică, capabil să reprezinte compania în relația cu instituții și autorități, cu reale abilități de negociere;
 • Dinamic, cu capacitatea de a conduce oamenii și de a constitui un exemplu prin propria implicare, atitudine pozitivă și pro-activă
 • Înalte standarde de etică si integritate
 • Să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență)
 • Să aibă o bună reputație personală și profesională

Pe lângă aceste criterii, pe parcursul procesului de selecție vor fi evaluate și alte competențe ce fac parte din următoarele grupe de competențe:

 • competențe conceptuale;
 • competențe manageriale;
 • competențe de guvernanță corporativă;
 • competențe personale și sociale;
 1. Etapele procesului de recrutare si selecție

Candidatii potriviti pentru ocuparea postului de Director General Adjunctal FISE Electrica Serv S.A.vor fi selectați la capătul unui proces care are următoarele etape:

 • Depunerea și evaluarea candidaturilor
 • Selecția inițială și elaborarea listei scurte – analiza dosarului de candidatură, interviu online sau telefonic, verificare referințe, administrarea unor probe (chestionare) de evaluare;
 • Selecția finală – interviu panel în prezența comisiei de selecție și evaluarea planului de management elaborat și depus anterior
 • E4 Nominalizarea și mandatarea – nominalizarea candidaților acceptați, negocierea și semnarea contractelor de mandat.

Fiecare dintre aceste etape este eliminatorie.

 1. Depunerea candidaturilor

Candidații care doresc să aplice pentru postul de Director General Adjunct sunt rugați să trimită,  până la data de 7 martie 2019,  pe adresa office@pluri.ro  un mesaj cu titlul ”Candidatură FISE _DGA_Nume și prenume candidat” (exemplu: ”Candidatură FISE_DGA_Ioana Popescu”) la care să atașeze un dosar electronic de candidatură care va cuprinde:

 • un CV relevant;
 • copii scanate ale actelor de studii (diplome și/sau certificate)
 • copiui scanate ale actelor de identitate, numai în cazul în care numele a fost schimbat prin căsătorie;
 • formulare:
  • F1 – cererea de participare la procesul de selecție
  • F2 – declarație de conformitate
  • F3 – acordul de obținere, prelucrare și verificare a datelor cu caracter personal
  • F4 – declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese
  • F5 – declarația de interese
 • planul de management – la aceste documente, candidații nominalizați pe lista scurtă vor adăuga un plan de management elaborat și depus anterior etapei de selecție finală, urmând indicațiile comunicate candidaților prin e-mail de reprezentanții Pluri Consultants România.
 • Cazier fiscal si judiciar – aceste documente vor fi solicitate ulterior doar candidatilor de pe lista lunga

Toate candidaturile vor fi tratate cu absolută confidențialitate.


ANUNŢ DE RECRUTARE pentru poziţia de

DIRECTOR DIVIZIE MANAGEMENT PROPRIETĂȚI ȘI DEZVOLTARE PRODUSE

al FISE Electrica Serv SA

Filiala de Întreținere și Servicii Energetice (FISE) Electrica Serv SA derulează cu sprijinul Pluri Consultants România, un important proces de recrutare și selecție a candidaților pentru ocuparea pentru  postului de Director Divizie Management Proprietăți și Dezvoltare Produse din structura sa.

FISE Electrica Serv S.A.  este unul dintre cei mai performanți prestatori de servicii energetice din România, propunându-și sa-si consolideze aceasta pozitie pe piata interna si totodata să-si dezvolte  portofoliul de activitati pe piata externa din domeniu.

Principalul obiect de activitate al FISE Electrica Serv S.A. este asigurarea activităților suport pentru operatorii de distribuție din Grupul Electrica, E-oN, CEZ, Enel, pentru alti jucatori din piața de profil din România – producători de energie  electrică (Hidroelectrica, Complexurile  Energetice Oltenia si Hunedoara), operatorul național de transport Transelectrica, cât și pentru alți operatori economici din diverse domenii de activitate (infrastructura rutieră și feroviară, producție și transport de produse petroliere, gaz), autorități publice și diversi operatori economici.

Astfel, FISE Electrica Serv S.A. asigură, prin resurse proprii sau prin diverse parteneriate cu colaboratori de specialitate, servicii de cosultanță și proiectare, mentenanță preventivă și corectivă, încercări și verificări, modernizări, reabilitări, suport în asigurare cu mijloace auto și utilaje, materiale de bază și echipamente de specialitate pentru rețele electrice de utilizare, distribuție și transport în sectorul energetic, de la 0.4 kV la 400 kV.

Misiunea FISE  Electrica Serv S.A. este aceea de a presta servicii de înaltă calitate, care să răspundă cerințelor tuturor categoriilor de clienți, în vederea menținerii și dezvoltării proceselor proprii ale acestora.

Obiectivele FISE Electrica Serv S.A. se incadrează în Planul strategic al Grupului Electrica si urmăresc în principal:

 • Îmbunătățirea performanței financiare pentru toate procesele derulate;Îmbunătățirea performanței operaționale;
·         Creșterea calității serviciilor oferite;
·         Creșterea productivității.
În acest sens, procesele derulate în societate au la bază analiza mediului macro-economic, pentru a determina factorii interni și externi de impact pentru tendințele viitoare pe piața serviciilor de profil. În baza acestei analize sunt stabilite direcțiile de acțiune privind menținerea activităților de bază și eventualele oportunități de extindere a portofoliului de afaceri.

Din punct de vedere structural, FISE Electrica Serv S.A. este organizată, astfel încât să acopere întregul volum de lucrări descrise mai sus, în arealul de activitate al operatorilor de distribuție din componența Grupului Electrica. În prezent, Societatea este reprezentată în teritoriu de 3(trei) Sucursale de Întreţinere şi Servicii Energetice (SISE), entităţi regionale fără personalitate juridică, care derulează activități în zona de nord-vest (SISE Electrica Transilvania Nord, cu sediul în Cluj),  zona centrală (SISE Electrica Transilvania Sud – cu sediul în Brașov) și zona de sud-est (SISE Electrica Muntenia Nord, cu sediul în Ploiești). Pe masura dezvoltării portofoliului de afaceri și în alte zone, structura organizatorică se va completa în mod corespunzător, în vederea asigurării unei flexibilități operaționale în relațiile cu noii clienți. 

 1. Cerințe și criterii de selecție

Pentru a fi eligibili pentru acest post, candidații interesați trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

 • Studii superioare absolvite în domeniile economic, juridic sau tehnic;
 • Constituie avantaj absolvirea altor programe de studii superioare sau a studiilor de MBA / Masterat / Doctorat în domenii relevante pentru activitatea companiei);
 • Cunostinte de limba engleza;
 • Experiență profesională totală de cel puțin 10 ani;
 • Minim 5 ani de experiență relevanta anterioară in cadrul unei companii cu domeniu de activitate similar;
 • Constituie avantaj experiența anterioară în domeniul managementului activelor din domeniul energetic;
 • Constituie avantaj experiența anterioară în marketing strategic sau product management;
 • Competențe de management al portofoliului de produse și servicii,management al patrimoniului, de marketing strategic,de raportare cantitativă și calitativă asupra rezultatelor companiei;
 • Cunoscător al pieței de servicii energetice și al legislației interne și europene specifice;
 • Bune competente de utilizare a pachetului MS Office
 • Abilități de comunicare interpersonală și instituțională și de relaționare eficace și eficientă
 • Personalitate puternică, capabil să reprezinte compania în relația cu instituții și autorități;
 • Dinamic, cu capacitatea de a conduce oamenii și de a constitui un exemplu prin propria implicare, atitudine pozitivă și pro-activă
 • Înalte standarde de etică si integritate
 • Să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență)
 • Să aibă o bună reputație personală și profesională

Pe lângă aceste criterii, pe parcursul procesului de selecție vor fi evaluate și alte competențe ce fac parte din următoarele grupe de competențe:

 • competențe conceptuale;
 • competențe manageriale;
 • competențe de guvernanță corporativă;
 • competențe personale și sociale;
 1. Etapele procesului de recrutare si selecție

Candidatii interesați de ocuparea postului de Director Divizie Management Proprietăți și Dezvoltare Produse al FISE Electrica Serv  S.A.vor fi selectați la capătul unui proces care are următoarele etape:

 • Depunerea și evaluarea eligibilității candidaturilor;
 • Selecția inițială – analiza dosarului de candidatură, interviu online sau telefonic, verificare referințe, administrarea unor probe (chestionare) de evaluare;
 • Selecția finală – interviu panel în prezența comisiei de selecție și evaluarea planului de management elaborat și depus anterior interviului de selecție finală;
 • Nominalizarea și mandatarea – comunicarea rezultatelor finale, nominalizarea candidaților selectați, încheierea contractelor de mandat

Fiecare dintre aceste etape este eliminatorie.

 1. Depunerea candidaturilor

Candidații care doresc să aplice pentru postul de Director Divizie Management Proprietăți și Dezvoltare Produse sunt rugați să trimită,  până la data de 7 martie 2019,  pe adresa office@pluri.ro  un mesaj cu titlul ”Candidatură FISE_DMPDP_Nume și prenume candidat” (exemplu: ”Candidatură FISE_DMPDP_Ioana Popescu”) la care să atașeze un dosar electronic de candidatură care va cuprinde:

 • un CV relevant și actualizat, dacă se poate utilizând formatul Europass compact;
 • copii scanate ale actelor de studii (diplome și/sau certificate) precum și ale actyelor de identitate, în cazul în care numele candidatului s-a schimbat prin căsătorie pe perioada studiilor;
 • formulare:
  • F1 – cererea de participare la procesul de selecție
  • F2 – declarație de conformitate
  • F3 – acordul de obținere, prelucrare și verificare a datelor cu caracter personal
  • F4 – declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese
  • F5 – declarația de interese
 • planul de management – la aceste documente, candidații nominalizați pe lista scurtă vor adăuga un plan de management elaborat și depus anterior etapei de selecție finală, urmând indicațiile comunicate candidaților prin e-mail de reprezentanții Pluri Consultants România.
 • Cazier fiscal si judiciar – aceste documente vor fi solicitate ulterior doar candidatilor de pe lista lunga

Toate candidaturile vor fi tratate cu absolută confidențialitate.


ANUNŢ DE RECRUTARE pentru poziţia de

DIRECTOR TEHNIC

al FISE Electrica Serv SA

Filiala de Întreținere și Servicii Energetice (FISE) Electrica Serv SA derulează cu sprijinul Pluri Consultants România, un important proces de recrutare și selecție a candidaților pentru ocuparea pentru  postului de Director Tehnic din structura sa.

FISE Electrica Serv S.A.  este unul dintre cei mai performanți prestatori de servicii energetice din România, propunându-și sa-si consolideze aceasta pozitie pe piata interna si totodata să-si dezvolte  portofoliul de activitati pe piata externa din domeniu.

Principalul obiect de activitate al FISE Electrica Serv S.A. este asigurarea activităților suport pentru operatorii de distribuție din Grupul Electrica, E-oN, CEZ, Enel, pentru alti jucatori din piața de profil din România – producători de energie  electrică (Hidroelectrica, Complexurile  Energetice Oltenia si Hunedoara), operatorul național de transport Transelectrica, cât și pentru alți operatori economici din diverse domenii de activitate (infrastructura rutieră și feroviară, producție și transport de produse petroliere, gaz), autorități publice și diversi operatori economici.

Astfel, FISE Electrica Serv S.A. asigură, prin resurse proprii sau prin diverse parteneriate cu colaboratori de specialitate, servicii de cosultanță și proiectare, mentenanță preventivă și corectivă, încercări și verificări, modernizări, reabilitări, suport în asigurare cu mijloace auto și utilaje, materiale de bază și echipamente de specialitate pentru rețele electrice de utilizare, distribuție și transport în sectorul energetic, de la 0.4 kV la 400 kV.

Misiunea FISE  Electrica Serv S.A. este aceea de a presta servicii de înaltă calitate, care să răspundă cerințelor tuturor categoriilor de clienți, în vederea menținerii și dezvoltării proceselor proprii ale acestora. Obiectivele FISE Electrica Serv S.A. se incadrează în Planul strategic al Grupului Electrica si urmăresc în principal:

·         Îmbunătățirea performanței financiare pentru toate procesele derulate;
·         Îmbunătățirea performanței operaționale;
·         Creșterea calității serviciilor oferite;
·         Creșterea productivității.
În acest sens, procesele derulate în societate au la bază analiza mediului macro-economic, pentru a determina factorii interni și externi de impact pentru tendințele viitoare pe piața serviciilor de profil. În baza acestei analize sunt stabilite direcțiile de acțiune privind menținerea activităților de bază și eventualele oportunități de extindere a portofoliului de afaceri.

Din punct de vedere structural, FISE Electrica Serv S.A. este organizată, astfel încât să acopere întregul volum de lucrări descrise mai sus, în arealul de activitate al operatorilor de distribuție din componența Grupului Electrica. În prezent, Societatea este reprezentată în teritoriu de 3(trei) Sucursale de Întreţinere şi Servicii Energetice (SISE), entităţi regionale fără personalitate juridică, care derulează activități în zona de nord-vest (SISE Electrica Transilvania Nord, cu sediul în Cluj),  zona centrală (SISE Electrica Transilvania Sud – cu sediul în Brașov) și zona de sud-est (SISE Electrica Muntenia Nord, cu sediul în Ploiești). Pe masura dezvoltării portofoliului de afaceri și în alte zone, structura organizatorică se va completa în mod corespunzător, în vederea asigurării unei flexibilități operaționale în relațiile cu noii clienți.

 1. Cerințe și criterii de selecție

Pentru a fi eligibili pentru acest post, candidații interesați trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

 • Studii superioare absolvite în domeniul tehnic;
 • Constituie avantaj absolvirea studiilor superioare în domeniile energetic sau electric;
 • Cunostinte de limba engleza;
 • Constituie avantaj absolvirea altor programe de studii superioare sau a studiilor de MBA / Masterat / Doctorat în domenii relevante pentru activitatea companiei);
 • Experiență profesională totală de cel puțin 10 ani;
 • Minim 5 ani de experiență relevanta anterioară in functii de conducere si/sau administrare in cadrul unei companii de talie similară cu FISE Electrica Serv;
 • Constituie avantaj experiența anterioară în societati cu domeniul de activitate similar;
 • Competențe de management al proceselor tehnice, de management al investițiilor, de bugetare, de management al calitatii, de management al riscurilor
 • Experiență de management al proiectelor, de raportare cantitativă și calitativă asupra rezultatelor companiei;
 • Cunoscător al pieței de servicii energetice și al legislației interne și europene specifice;
 • Bune competente de utilizare a pachetului MS Office;
 • Abilități de comunicare interpersonală și instituțională și de relaționare eficace și eficientă
 • Personalitate puternică, capabil să reprezinte compania în relația cu instituții și autorități;
 • Dinamic, cu capacitatea de a conduce oamenii și de a constitui un exemplu prin propria implicare, atitudine pozitivă și pro-activă
 • Înalte standarde de etică si integritate
 • Să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență)
 • Să aibă o bună reputație personală și profesională

Pe lângă aceste criterii, pe parcursul procesului de selecție vor fi evaluate și alte competențe ce fac parte din următoarele grupe de competențe:

 • competențe conceptuale;
 • competențe manageriale;
 • competențe de guvernanță corporativă;
 • competențe personale și sociale;
 1. Etapele procesului de recrutare si selecție

Candidatii interesați de ocuparea postului de Director Tehnic al FISE Electrica Serv  S.A.vor fi selectați la capătul unui proces care are următoarele etape:

 • Depunerea și evaluarea eligibilității candidaturilor;
 • Selecția inițială – analiza dosarului de candidatură, interviu online sau telefonic, verificare referințe, administrarea unor probe (chestionare) de evaluare;
 • Selecția finală – interviu panel în prezența comisiei de selecție și evaluarea planului de management elaborat și depus anterior interviului de selecție finală;
 • Nominalizarea și mandatarea – comunicarea rezultatelor finale, nominalizarea candidaților selectați, încheierea contractelor de mandat

Fiecare dintre aceste etape este eliminatorie.

 1. Depunerea candidaturilor

Candidații care doresc să aplice pentru postul de Director Tehnic sunt rugați să trimită,  până la data de 7 martie 2019,  pe adresa office@pluri.ro  un mesaj cu titlul ”Candidatură FISE_DT_Nume și prenume candidat” (exemplu: ”Candidatură FISE_DT_Ioana Popescu”) la care să atașeze un dosar electronic de candidatură care va cuprinde:

 • un CV relevant și actualizat, dacă se poate utilizând formatul Europass compact;
 • copii scanate ale actelor de studii (diplome și/sau certificate) precum și ale actyelor de identitate, în cazul în care numele candidatului s-a schimbat prin căsătorie pe perioada studiilor;
 • formulare:
  • F1 – cererea de participare la procesul de selecție
  • F2 – declarație de conformitate
  • F3 – acordul de obținere, prelucrare și verificare a datelor cu caracter personal
  • F4 – declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese
  • F5 – declarația de interese
 • planul de management – la aceste documente, candidații nominalizați pe lista scurtă vor adăuga un plan de management elaborat și depus anterior etapei de selecție finală, urmând indicațiile comunicate candidaților prin e-mail de reprezentanții Pluri Consultants România.
 • Cazier fiscal si judiciar – aceste documente vor fi solicitate ulterior doar candidatilor de pe lista lunga

Toate candidaturile vor fi tratate cu absolută confidențialitate.

07.02.2019


Skip to toolbar