Activități de normare a muncii

screen_homepage

image13

Activități de normare a muncii

Creşterea importanţei factorului „timp” în strategia de dezvoltare a unui operator economic trebuie să fie o preocupare constantă a managementului. Gestionarea eficientă a acestei preţioase resurse, având că efect direct creşterea productivităţii muncii, este posibilă prin aplicarea normelor de muncă, elaborate în urma analizei tuturor proceselor de muncă, pe baza unor metode adecvate prin care se determină cantitatea de muncă necesară pentru efectuarea unor operaţii, lucrări sau activităţi.

 • Oferta completă de servicii și lucrări:

 • Elaborarea normelor de timp de munca fundamentate de procesele de munca si fisele tehnologice existente pentru diverse tipuri de instalatii si tehnologii;
 • Reexaminarea normelor de timp de munca existente;
 • Elaborare de norme de muncă – sarcini de serviciu sau sferă de atribuţii şi zona de deservire;
 • Determinarea gradului de incarcare a utilajelor si a gradului de ocupare a personalului de deservire;
 • Studii de organizare a locurilor de muncă;
 • Studii de utilizare eficientă a timpului de muncă;
 • Programe de măsuri pentru creşterea productivităţii muncii;
 • Elaborarea indicatoarelor tehnice de ocupare pentru meseriile utilizate în distribuţia energiei electrice;
 • Determinarea necesarului de personal pe activităţi şi pe fiecare unitate în parte în funcţie de normele de muncă şi prescripţiile în vigoare;
 • Normarea personalului tehnico – economic: stabilirea atribuţiilor, lucrărilor sau sarcinilor fiecăruia şi determinarea utilizarii optime a fondului de timp de muncă disponibil;
 • Analiza eficienţei muncii şi măsuri pentru creşterea acesteia (determinarea gradului de ocupare);
 • Lucrări privind organizarea muncii reprezentând cercetarea proceselor şi condiţiilor de muncă, a altor factori ce determină utilizarea corespunzătoare a forţei de muncă, precum şi stabilirea de măsuri rezultate in urma acestor studii.

Portofoliu:

 • S.C. Electrica S.A
 • S.C Bere Azuga SA
 • S.C. Hidroserv Hateg SA
 • S.C Alt Univers Company 2002 SA
 • S.C. Coca Cola HBC Romania
 • British –American Tobacco Romania Investment SRL
 • Phillip Morris Romania SRL

Lucrări executate:

 • Normele de timp (de muncă) în unităţi fizice pentru proiectarea din domeniul transportului şi distribuţiei energiei electrice.
 • Norme de timp pentru lucrări de exploatare, revizii şi reparaţii LEA, LES, PRAM, PT , statii de transformare, reparatii aparataj de comutaie primara, transformatoare.
 • Norme de timp pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.
 • Determinarea gradului de ocupare a personalului pe activităţi.
 • Studii de organizare a activităţilor si efectele acesteia asupra numarului de personal.
 • Determinarea categoriei medii a lucrărilor. Corespondenţă dintre clase şi categorii.
 • Calculul coeficientilor de echivalare a instalatiilor, calculul KME si determinarea necesarului de personal.
 • Elaborarea ITO (indicatoare tehnice de ocupare) pentru meseriile din Sistemul Energetic.
 • Norme de munca pentru activitatea din zonele de deservire a operatorilor.

Sari la bara de unelte