AVERTIZARE DE INTEGRITATE

CENTRUL DE CORESPONDENTA ELECTRONICA PENTRU AVERTIZORII DE INTEGRITATE ELECTRICA

Bine ați venit la Centrul de corespondență electronică pentru avertizorii de integritate Electrica, gestionat de REPER pentru management participativ pentru garantarea protecției identităţii dumneavoastră.

Informaţiile furnizate pe acest site prin completarea formularului on-line de sesizare  vor fi preluate exclusiv de REPER pentru management participativ, şi vor fi transmise către Electrica pentru analizarea situației, investigare şi adoptarea măsurilor ce se impun, numai după eliminarea datelor şi informaţiilor care pot conduce la stabilirea identităţii dumneavoastră.

Vă informăm că prin completarea acestui chestionar dobândiţi calitatea de avertizor de integritate, în sensul Codului de Etică și Conduită Profesională şi al Procedurii de raportarea a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii prin dispozitivele de avertizare de integritate (whistleblowing policy) ambele aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/02.02.2015, urmând a beneficia de mijloacele de protecţie prevăzute de acestea.

Avertizarea de integritate este sesizarea de către personalul Electrica, un furnizor, un client al său, sau orice reprezentant al unei părţi interesate (inclusiv contractant, sub-contractant, ofertant într-o procedură de achiziţii, candidat într-o procedură de selecţie, membru sau expert tehnic într-o comisie de evaluare şi/sau selecţie sau achiziţie etc.), a situaţiilor de management defectuos, nerespectare a normelor interne de etică, conduită în afaceri, a politicilor sau procedurilor, corupție sau alte încălcări ale legislației aplicabile în vigoare la nivel național și European.

Avertizor de integritate este personalul Electrica, un furnizor, un client al său sau orice reprezentant al unei părţi interesate(inclusiv contractant, sub-contractant, ofertant într-o procedură de achiziţii, candidat într-o procedură de selecţie, membru sau expert tehnic într-o comisie de evaluare şi/sau selecţie sau achiziţie), care sesizează cu bună credinţă o faptă sau o situaţie de natură a reprezenta o încălcare a normelor care guvernează activitatea Electrica.

Scopul avertizării de integritate este să protejeze compania în fața abaterilor etice, a fraudelor și a oricăror aspecte de neconformitate care ar putea aduce prejudicii de imagine, comerciale sau ar atrage sancțiuni legale, reducând prestigiul și profitabilitatea Electrica.

În măsura în care consideraţi că sunteţi avertizor de integritate şi doriţi să primiţi îndrumare cu privire la modul de formulare şi structurare a sesizărilor şi a mijloacelor de protecţie de care dispuneţi, vă rugăm să bifaţi secţiunea aferentă, urmând să fiți contactaţi în cel mai scurt timp de consilierii liniei pentru avertizorii de integritate.

În situația în care doriți un răspuns sau să fiți informați cu privire la rezultatul investigațiilor interne privind sesizarea dumneavoastră, vă rugăm să completați toate secțiunile alocate în formular.