Consultanță și proiectare

Servicii

Consultanță și proiectare

Prestam o gama larga de servicii de proiectare si consultanta pentru a aduce energia de care este nevoie exact acolo unde ea e necesara si pentru a asigura eficienta energetica a clientilor nostri.

Studii de soluție pentru alimentarea cu energie electrică, precum și pentru montarea rețelelor de fibră optică și CATV pe stâlpii de distribuție a energiei electrice;
Obținere avize energetice (amplasament, tehnic de racordare)
Consultanță pentru punerea în funcțiune și recepția lucrărilor
Optimizarea instalațiilor de utilizare a energiei electrice
Optimizări de circuite
Reducerea pierderilor de energie
Compensări de energie reactivă
Calcul de putere minimă tehnologică
Redimensionarea instalațiilor
Utilizarea de echipamente performante
Soluții de teleurmărire a parametrilor electrici, telecomandă a echipamentelor și telegestiune a energiei electrice consumate
Documentații tehnico-economice pentru lucrări de investitii, reparații, modernizări:
 • studii de prefezabilitate;
 • proiect tehnic;
 • caiet de sarcini;
 • detalii de executie;
 • proiect de – autorizație de construire;
 • proiect de desființare;
 • documentații de licitație;
 • verificări proiecte construcții prin verificator atestat MLPTL;

Servicii de proiectare pentru:
 • rețele aeriene de energie electrică cu tensiuni nominale între 0,4 Kv și 400 kV;
 • rețele subterane de energie electrică cu tensiuni nominale între 0,4 Kv și 110 kV;
 • posturi de transformare medie tensiune/joasă tensiune (MT/JT) aeriene, supraterane, subterane și puncte de alimentare;
 • stații de transformare 110 kV/MT și stații de conexiuni;
 • construcții tehnologice energetice;
 • construcții civile și instalații;
 • pentru montarea retelelor de fibră optică și CATV pe stâlpii de distribuție a energiei electrice;
 • iluminat public și ornamental;

Lucrări de topometrie, digitizări hărti, geodezie și cadastru cu atestare ONCGC.