Concurs extern, în data de 20.12.2021, ora 10.00, pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de electricieni mentenenta/constructii energetice , cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Centrului AREE, AMC – SISE Muntenia Nord;