Concurs extern, în data de 21.12.2021, ora 10.00, pentru ocuparea a unui (1) post de maistru SR, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Centrului AREE, AMC – SISE Muntenia Nord;