Concurs în data de 14.09.2021, ora 12:00, pentru ocuparea a doua posturi de manager de proiect senior, cu contract de muncă pe durată nedeterminata în cadrul Departamentului Proiecte Energetice – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse.