Concurs în data de 29.10.2021, ora 10:00, pentru ocuparea unui post de deservent masini grele si utilaje cu contract individual de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Centrului Gorj si pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de electrician mentenanta cu contract individual de muncă pe durată nedeterminata, (un post în cadrul Centrului Arges, un post in cadrul Centrului Gorj si un post in cadrul Centrului Valcea) – Directia Servicii Energetice Oltenia – S FISE Electrica Serv SA.