Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs extern în data de 07.03.2023, la ora 10.00 pentru ocuparea unui post de specialist logistica senior cu contract individual de muncă pe durată nedeterminata în cadrul Departamentului Proiecte Energetice – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse – S FISE Electrica Serv SA.