Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs extern în data de 07.03.2023, ora 12.00, pentru ocuparea unui post de manager de proiect senior cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul Departamentului Proiecte Energetice – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse – S FISE Electrica Serv SA.