„Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern în data de 18.08.2022,  ora. 10.00, in vederea ocuparii unui post vacant de manager de departament cu contract individual de muncă pe durată nedeterminata în cadrul Departamentului Juridic, Etica si Conformitate – S FISE Electrica Serv SA.