Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs extern pentru ocuparea postului de Sef Serviciu Bugete Centre de Cost SAP, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, în cadrul Serviciului Bugete Centre de Cost SAP – Directia Economica – S FISE Electrica Serv SA