Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs extern pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu Financiar Contabilitate, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate – Directia Economica – S FISE Electrica Serv SA.