Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs extern pentru ocuparea postului vacant de Specialist Proiectare Senior cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, în cadrul Biroului Proiectare – Directia Tehnica – S FISE Electrica Serv SA.