Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs extern pentru ocuparea unui post vacant de electrician PRAM+LIV, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, in cadrul – Laboratorului de Incercari si verificari( Metrologie) – SISE Muntenia Nord.