Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs extern pentru ocuparea unui post vacant de manager proiect senior cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul Departamentului Proiecte Energetice – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse – S FISE Electrica Serv SA.