„Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  în data de 03.05.2022, ora 10.00, pentru ocuparea unui  post de  manager de proiect senior si a 2 posturi de specialist  proiectare ( specialist grad I sr. ) în cadrul Departamentului Proiecte Energetice  – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse – S FISE Electrica Serv SA.