“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs în data de 24.10.2022, ora 10:00, pentru ocuparea a 5 posturi de electrician mentenanta  cu contract individual de muncă pe durată nedeterminata in cadrul Directiei Servicii Energetice Muntenia – S FISE Electrica Serv SA