Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs intern extern, în data de 15.02.2023, ora 10.00, pentru ocuparea unui post de consilier cu contract individual de muncă pe durată determinata, în cadrul Cabinet Director General – S FISE Electrica Serv SA.