Societatea Filiala de Întretinere si Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs intern/extern în data de 17.02.2023, ora 10:00, pentru ocuparea unui post vacant de instalator tehnico – sanitar cu contract individual de munca pe perioada determinata de 6 luni in cadrul DSEMU -Centrul CIR 110 Kv si echipamente energetice