Societatea Filiala de Întretinere si Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs intern în data de 02.03.2023, ora 11:00, pentru ocuparea unui post vacant de gestionar depozit, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, în cadrul Departamentului Proiecte Energetice – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse – S FISE Electrica Serv SA.