„Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs intern în data de 22.07.2022,  ora. 12:00, in vederea ocuparii unui post vacant de manager de departament cu contract individual de muncă pe durată nedeterminata în cadrul Departamentului Juridic, Etica si Conformitate – S FISE Electrica Serv SA.