Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, SISE Transilvania Nord organizeaza concurs extern pentru ocuparea unui post de ELECTRICIAN PRAM+LIV, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, în cadrul LABORATORULUI INCERCARI VERIFICARI– PL BISTRITA .