Anunţ privind selecţia postului de, Director Economic, în cadrul FISE Electrica Serv S.A.