Concurs extern, în data de 26.05.2021, ora 12.00, pentru ocuparea unui post de consilier cu contract individual de muncă pe durată determinata, pana la data de 31.12.2021, în cadrul Cabinet Director General – S FISE Electrica Serv SA.