Concurs extern în data de 29.09.2021, ora 10:00, pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de muncitori necalificati, cu contract individual de munca de 1 h/zi, pe durata determinata, în cadrul DSEMU- Centrul CIR 110 Kv si Echipamente Energetice.