Concurs în data de 16.09.2021, ora 12:00, pentru ocuparea a doua posturi de Specialist proiectare ( Specialist grad I SR), cu contract de muncă pe durată nedeterminata în cadrul Departamentului Proiecte Energetice – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse.