Concurs în data de 27.10.2021, ora 12:00, pentru ocuparea a 2 ( doua ) posturi, din care un post de Specialist Achizitii Senior si un post de Specialist Achizitii Junior, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminata în cadrul Serviciului Achizitii – Directia Economica – S FISE Electrica Serv SA.