Concurs, în data de 29.01.2021, ora 10.00, pentru ocuparea unui post de Sef Birou Corp Control cu contract de muncă pe durată nedeterminata în cadrul S FISE Electrica Serv SA