Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs extern în data de 26.01.2023, ora 1000, pentru ocuparea a doua posturi de deserventi masini grele si utilaje cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul DSEMU – Autobaza.