Societatea Filiala de Întretinere si Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs extern în data de 28.02.2023, ora 10:00, pentru ocuparea unui post vacant de Medic Medicina Muncii, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, cu timp partial de 4 ore/zi, în cadrul DSEMU – Serviciul Prevenire si Protectie.