Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs extern pentru ocuparea postului specialist achizitii, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, în cadrul Serviciului Achizitii – S FISE Electrica Serv SA.