Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs extern pentru ocuparea postului specialist achizitii junior, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, în cadrul Serviciului Achizitii – Directia Economica – S FISE Electrica Serv SA.