Societatea Filiala de Întretinere si Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs extern pentru ocuparea unui post vacant de Medic Medicina Muncii, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, cu timp partial de 4 ore/zi, în cadrul DSEMU – Serviciul Prevenire si Protectie.