Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs extern pentru ocuparea unui post vacant de specialist proiectare cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul Centrului Gorj – Directia Servicii Energetice Oltenia – S FISE Electrica Serv SA.