„Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs intern în data de  22.07.2022, ora 10:00 pentru ocuparea unui post de  financial controller cu contract individual de munca pe durata nedeterminata,  în cadrul Directiei Economice –  S. FISE Electrica Serv SA.