„Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs extern, în data de 26.01.2022, ora 10.00, pentru ocuparea a unui (1) post de maistru, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Centrului AREE, AMC – SISE Muntenia Nord;